clanak False

Osposobljavanje pripadnika civilne zaštite Grada Zagreba

12.12.2023.
Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost tijekom 2023. godine organizirao je osposobljavanja pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene u 12 gradskih četvrti u kojima je sudjelovalo više od 400 pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene i članova stožera gradskih četvrti. Pripadnici su se imali priliku upoznati sa sustavom civilne zaštite i rizicima specifičnim za pojedinu gradsku četvrt te ulogama Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba, Gradskog društva crvenog križa Zagreb, Javne vatrogasne postrojbe i Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Zagreb.

Provedena su i osposobljavanja za pružanje prve pomoći za pripadnike općih i specijalističkih postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba u suradnji s Nastavnim zavodom za hitnu medicinu Grada Zagreba i Gradskim društvom crvenog križa Grada Zagreba u kojima je sudjelovalo 200-tinjak pripadnika općih i specijalističkih postrojbi Grada Zagreba. Pripadnici specijalističkih postrojbi za spašavanje iz ruševina više razine prošli su i ITLS (International Trauma Life Support) obuku za pružanje prve pomoći.

Provedenim edukacijama pripadnici postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba osvježili su i nadogradili  svoja znanja i vještine te u bilo kojem kriznom trenutku, kao i u svakodnevnom životu mogu pružiti prvu pomoć građanima Grada Zagreba.