clanak False

Predstavljanje rezultata istraživanja o mogućnostima uvođenja fleksibilnih oblika rada u Gradsku upravu Gradu Zagreba

23.02.2024.
U okviru 29. sjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba predstavljeni su rezultati istraživanja o mogućnostima uvođenja fleksibilnih oblika rada zaposlenika/ca Gradske uprave Grada Zagreba s ciljem usklađivanja poslovnog i privatnog života. Istraživanje je organizirao Odjel za promicanje ljudskih prava i civilno društvo Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, a provela ga je izv.prof.dr.sc. Ksenija Klasnić s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na uzorku 1300 zaposlenika/ca Gradske uprave Grada Zagreba.

Provedba istraživanja je aktivnost iz Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025.  
Glavni ciljevi ovog istraživanja bili su definiranje problema tj. izazova vezanih uz usklađivanje poslovnog i privatnog života djelatnika Gradske uprave i definiranje fleksibilnih radnih aranžmana  kako bi se postigla bolja ravnoteža između privatnog i poslovnog života poboljšanjem radnih uvjeta. Poseban fokus istraživanja bio je na onim djelatnicima koji imaju djecu u dobi do 10 godina starosti.
Na temelju rezultata provedenog istraživanja utvrđeno je kako bi zaposlenicima gradske uprave Grada Zagreba uvođenje fleksibilnosti višestruko koristilo, a posebice za uspješnije usklađivanje privatne i profesionalne sfere.
Tri se radno fleksibilna aranžmana posebno ističu kao poželjna, a tu su: mogućnost povremenog rada od kuće, klizno radno vrijeme s početkom između 7h i 9h te mogućnost korištenja neformalnih slobodnih dana uz kratku prethodnu obavijest nadređenoj osobi.
Rezultati istraživanja pokazali su da je potrebno raditi na osvještavanju i edukaciji svih osoba na upravljačkim pozicijama o pravima i specifičnim potrebama zaposlenika Gradske uprave koji imaju malu djecu ili djecu sa specifičnim zdravstvenim i drugim potrebama.
Također, Anamarija Tkalčec iz udruge CESI predstavila je rezultate analize rada od kuće i usklađivanja privatnih i radnih obaveza u Gradu Zagrebu koja je provedena 2023. godine u sklopu projekta „Ravnopravne-Jednake mogućnosti u svijetu rada“ u svrhu unapređenja ravnopravnosti spolova i suzbijanja diskriminacije u svijetu rada.  Projekt je financiran iz proračuna Grada Zagreba putem Javnog natječaja za programe i projekte udruga. Analizom se nastojalo utvrditi stavove i mišljenja žena s područja Grada Zagreba o radu od kuće kako bi se doprinijelo vidljivosti problematike žena u svijetu rada.
Prezentaciji rezultata istraživanja prisustvovali su Irena Sarta, savjetnica za područje praćenje medija iz ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Vlado Korbar, povjerenik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske zadužen za Gradsku upravu Grada Zagreba, te brojni predstavnici Zagrebačkog holdinga i gradskih ureda, zavoda i službi.
 
Rezultate istraživanja možete vidjeti ovdje LINK

Aktivnosti