clanak False

Predstavnici Gradske uprave Grada Banja Luka i Kuće ljudskih prava Banja Luka posjetili Gradsku upravu Grada Zagreba

16.02.2024.
Predstavnice Grada Zagreba primile su predstavnike Gradske uprave Grada Banja Luka i Kuće ljudskih prava 14. veljače 2024.
Sastanak je održan u okviru projekt „Podrška osnivanju Kuće ljudskih prava Banja Luka: prijenos iskustva suradnje OCD-a za ljudska prava i Grada Zagreba Kuća ljudskih prava Zagreb“ koji podupire Grad Zagreb. Tema sastanka je bila suradnja lokalne samouprave i civilnog društva u području promicanja i zaštite ljudskih prava.

Aktivnosti