clanak False

Predstavljeni rezultati pilot istraživanja o pojavnostima nasilja u sportu Grada Zagreba

01.12.2023.
U četvrtak, 30. studenog 2023. na 27. Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Grada Zagreba u Gradskoj skupštini Grada Zagreba predstavljeni su rezultati pilot istraživanja koje je Grad Zagreb, Gradski ured za kulturu i civilno društvo, Odjel za promicanje ljudskih prava i civilno društvo organizirao u suradnji s izv.prof.dr.sc. Zrinkom Greblo Jurakić, Odsjek za psihologiju, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, pod nazivom „Istraživanje pojavnosti nasilja kod sportašica i sportaša na području Grada Zagreba“. Provedba pilot istraživanja je aktivnost Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje 2021.-2025.
 
Pilot istraživanje je provedeno anonimno putem online upitnika koji je sadržavao niz tvrdnji kojima se ispituje percepcija rodne ravnopravnosti i nasilja u sportskom okruženju sa sportašicama i sportašima starijima od 18 godina koji treniraju ili su tijekom života trenirali u klubovima na području Grada Zagreba.
 
Nastojalo se ispitati rodno specifične razloge koji mogu objasniti trend rjeđeg uključivanja i češćeg odustajanja djevojaka od sporta. Pored navedenog, ispitivala se i zastupljenost različitih oblika nasilnih ponašanja trenera/ica i članova/ica sportskog tima koji su također povezani s osipanjem iz sporta. Opći cilj pilot istraživanja bio je identificirati činitelje koji mogu imati negativan utjecaj s aspekta sudjelovanja u sportskim aktivnostima i s aspekta psihosocijalne dobrobiti sportaša/ica. Temeljem dobivenih rezultata predložene su mjere poput izrade Kodeksa ponašanja za trenere i sportaše te izrada Etičkog kodeksa kojima je svrha osigurati da se sportske aktivnosti odvijaju u sigurnoj i nenasilnoj okolini u kojoj žene i muškarci imaju jednaka prava i ravnopravan status te koje će definirati procedure pri prijavi i rješavanju nasilnog ponašanja.

Aktivnosti