clanak False

Reaktivacija izdvojenih COVID-19 ordinacija

28.06.2020.

Od ponedjeljka 29 lipnja 2020. započinju ponovno s radom izdvojene COVID-19 ordinacije u kojima se obavlja savjetovanje, trijaža i po potrebi pregledi osoba sa sumnjom na bolest COVID-19 .

Radno vrijeme izdvojenih COVID-19 ordinacije je svaki dan od 8:00 do 20:00 sati.

Prije dolska u COVID-19 ordinacije potrebno je najaviti se telefonom:

Dom zdravlja Zagreb - Centar
Avenija Većeslava Holjevca 22,
tel: 01/6598 464

Dom zdravlja Zagreb - Istok
Hirčeva 1,
tel: 091/ 2350 182

Dom zdravlja Zagreb - Zapad
Prilaz baruna Filipovića 11,
tel.: 091/ 3876 591

Park Stara Trešnjevka 4,
tel. 091 3876 000

Uzimanje uzoraka za testiranje na COVID -19 obavlja se radnim danima na lokacijama:

Dom zdravlja Zagreb – Zapad, Prilaz baruna Filipovića 11 i

Dom zdravlja Zagreb- Centar, Avenija Većeslava Holjevca 22

Gradske vijesti - 2020.