clanak False

Završna konferencija EU projekta "Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući - CrossCare"

23.06.2020.
 
Poštovani,
 

pozivamo Vas na sudjelovanje na Završnoj međunarodnoj konferenciji EU projekta “Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući - CrossCare“.
 
Glavni organizator je Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, u suorganizaciji s Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba - Službom za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.
 
Završna konferencija se održava u okviru EU projekta “Integriran pristup skrbi za starije osobe u kuci - CrossCare“.

Cilj projektnih aktivnosti bio je pomoći starijim osobama u kućanstvima, omogućiti im ostanak u vlastitim domovima, postići viši stupanj psihološke i fizičke dobrobiti, osjećaj pripadnosti zajednici i upravljanja vlastitim životima, te deinstitucionalizacija, na što ukazuju i posljednji demografski pokazatelji, ali i rezultati ovoga projekta.


Ovim putem Vas obavještavamo da će se Završna međunarodna konferencija zbog trenutne epidemiološke situacije održati online.
 
Imajuću u vidu novonastalu epidemiološku situaciju vezano uz bolest COVID 19, a  koja je pogoršana posljednjih dana, naša odluka je donesena iz sigurnosnih razloga - zaštite zdravlja, stoga vjerujemo da ćete imati razumijevanja za novonastale okolnosti. Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, Organizator događanja, razmotrio je sve rizike te smatra da je online konferencija sigurniji način ispunjenja zadanih ciljeva u okviru EU Projekta CrossCare, pri tome stavljajući zdravlje svih sudionika na prvo mjesto.
 

Sudjelovanje na Završnoj konferenciji je bez kotizacije, a bodovat će se sukladno pravilnicima strukovnih komora.
 

Ako ste se već prijavili za sudjelovanje, zahvaljujemo, a ako ste se tek sada odlučili sudjelovati, molimo ispunite online Obrazac - https://forms.gle/j4v3ktewFfbQphVNA

 
Svi sudionici koji će se priključiti na online konferenciju, dobit će nakon Konferencije tiskane materijale: knjižicu Program sa sažecima, potvrdnicu o sudjelovanju i ID karticu poštom.
 

Poveznica za spajanje na Google Meet: meet.google.com
Kod: arb-tysq-nxu

 
Za sva dodatna pitanja molimo obratite se agenciji BTravel d.o.o., kontakt: Goran Grbić, mob. 099 4926 679, e-mail: goran.grbic@btravel.pro


Poziv za sudjelovanje HR

Poziv za sudjelovanje SLO

Program

Programska knjižica i sažetci

Upute za spajanje na telekonferenciju

Aktualnosti/događanja