clanak False

Ati i mišljenja iz područja gradnje

09.01.2023.
U skladu sa Zakonom o gradnji projektanti mogu, radi izrade glavnog projekta tražiti obavijest od nadležnog tijela uprave o načinu provedbe Zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona  i/ili pojedinih odredbi prostornoga plana.


OBRAZAC - obavijesti o načinu provedbe zakona o gradnji i drugih propisa