clanak False

Izdavanje potvrde glavnog projekta

30.08.2023.
IZDAVANJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA
Potvrdom glavnog projekta utvrđuje se usklađenost glavnog projekta s posebnim uvjetima odnosno s posebnim uvjetima određenim lokacijskom dozvolom. Za građenje građevina i izvođenja radova određenih Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, utvrđuje se usklađenost glavnog projekta s posebnim uvjetima. Izdavanje potvrde glavnog projekta traži projektant putem upravnog tijela putem kojega je tražio utvrđivanje posebnih uvjeta. Uz traženje izdavanja potvrde glavnog projekta, projektant prilaže glavni projekt u elektroničkom obliku.