clanak False

Važenje lokacijske dozvole

30.08.2023.
Važenje lokacijske dozvole
Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole:
  • ne podnese zahtjev za davanje koncesije;
  • ne podnese zahtjev za donošenje rješenja o izvlaštenju;
  • ne podnese prijedlog za donošenje odluke o služnosti ili pravu građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske;
  • ne  podnese zahtjev za izdavanje građevinske dozvole;
  • ne pristupi provedbi zahvata u prostoru za kojega se ne izdaje akt za građenje.
Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti propisani prostornim planom u  skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.