clanak False

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

30.08.2023.
Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole
Izvršna odnosno pravomoćna lokacijska dozvola može se po zahtjevu podnositelja zahtjeva odnosno investitora izmijeniti odnosno dopuniti.
Rješenje o izmjeni odnosno dopuni lokacijske dozvole donosi se u skladu s prostornim planom u skladu s kojim je izdana lokacijska dozvola ili u skladu s prostornim planom koji je na snazi u vrijeme donošenja rješenja ako to zahtjeva podnositelj odnosno traži investitor.