clanak False

Dodjela nagrade Zagrepčanka godine

05.03.2010.

 

Maja Mamula preuzima nagradu na Dan žena

Dodjela 8. ožujka 2010. na svečanoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba

Maja Mamula primit će 8. ožujka 2010. u Gradskoj skupštini Grada Zagreba (GSGZ) nagradu Zagrepčanka godine. Nagrada će biti uručena na svečanoj sjednici u GSGZ na Međunarodni dan žena. Tako će se na taj dan simbolično još jednom i dodjelom ove nagrade ukazati na potrebu vrednovanja položaja žena u društvu.

Maja Mamula prima nagradu Zagrepčanka godine koja osim titule, dobitnici nosi i novčanu nagradu od 50 tisuća kuna.

Ovogodišnja dobitnica dobiva nagradu za svoj rad kojim je ostvarila značajan doprinos afirmiranju problema rodne ravnopravnosti i zaštiti ženskih ljudskih prava, prije svega suzbijanju seksualnog nasilja. U Centru za žene žrtve rata zalagala se da se međunarodno pravno redefinira silovanje kao ratni zločin. Godine 2003. pokrenula je specijaliziranu organizaciju civilnog društva koja se bavi isključivo problematikom seksualnog nasilja "Ženska soba - Centar za seksualna prava". Inicirala je i organizirala u 2008. osnivanje Regionalne mreže protiv seksualnog nasilja u kojoj sudjeluju brojne ženske nevladine organizacije iz Hrvatske i drugih zemalja. Prvim domaćim istraživanjem Stanje seksualnih prava žena u Republici Hrvatskoj, 2007., pokazala je rasprostranjenost seksualnog nasilja u Hrvatskoj i autorica je prvih stručnih knjiga namijenjenih osobama koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja te niza brošura i brojnih materijala za žrtve seksualnog nasilja. Kruna njenoga dugogodišnjega predanog rada je otvorenje Centra za žene žrtve seksualnog nasilja 2008. u Zagrebu, prvog u Hrvatskoj i u regiji, koji pruža besplatnu pomoć žrtvama seksualnog nasilja i njihovim obiteljima.

Tako postaje četvrta u nizu nakon dobitnica prijašnjih godina- Ane Rukavina Erceg, Slavice Jakobović Fribec, Mirjane Krizmanić, kojoj GSGZ uručuje nagradu. Inače svi oni koji prepoznaju upečatljive aktivnosti pojedine žene, neke naše sugrađanke i njeno postignuće- bilo pojedinci, udruge, gradski zastupnici, strukovne komore, vjerske zajednice, mogu predložiti potencijalnu dobitnicu nagrade i iduće godine. Nagrada se dodjeljuje građankama Grada Zagreba koje su pridonijele afirmaciji žena u društvu i u javnosti, afirmaciji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova te postigle prepoznatljive rezultate na podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarskog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta. I ove se godine nagrada dodjeljuje na Međunarodni dan žena (skraćeno Dan žena) 8. ožujka. Tog dana se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnika ženskog spola. Prvi Dan žena je obilježen 28. veljače 1909. u SAD-u deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike. Između ostalih važnih povijesnih događaja, njime se obilježava i požar u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. godine kada je poginulo preko 140 žena.