clanak False

Pokrenut postupak osnivanja vijeća za prevenciju nasilja u gradskim četvrtima

22.04.2010.Suradnja PU Zagrebačke s mjesnom samoupravom - Prevencija da, represija ne
Koordinacija vijeća gradskih četvrti 

U Gradskoj je skupštini Grada Zagreba (GSGZ) 21. travnja održana prezentacija koncepta rada vijeća za prevenciju u gradskim četvrtima koja se uskoro osnivaju u svim vijećima gradskih četvrti u Zagrebu. Programe prevencije nasilja treba ostvarivati preko sustava mjesne samouprave, suglasio se Boris Šprem, predsjednik GSGZ.
Četvrta sjednica koordinacije gradonačelnika, predsjednika GSGZ i predsjednika vijeća gradskih četvrti (VGČ ) iskorištena je danas za razgovor na temu bolje sigurnosti u gradu. Predsjednici VGČ svjesni su da je prevencija i ključ za štednju, jer kako su izračunali u nekim četvrtima, samo štete od maloljetničkih delinkvenata godišnje iznose i do 400 tisuća kuna. 

"Sigurnost nije sve ali sve bez sigurnosti je ništa", izjavu njemačkog bivšeg kancelara Konrada Adenauera citirao je Zdravko Valenta, voditelj programa prevencije pri PUZ. Više prevencije, manje represije, radni je moto svih programa prevencije. Program borbe protiv konzumiranja droge odvija se pod nazivom "Mogu ako hoću", a tu su i programi zaštite mladih vozača, odgoja za promet u vrtićima, savjeti kako čuvati stambeni prostor od provala te drugi programi.
Glavna točka za provođenje programa su i kontakt policajci u četvrtima, no "više kontakt-policajaca, a manje administracije u MUP-u, također će biti korak k prevenciji" naglasio je predsjednik Šprem u zaključku prezentacije. Inače, GSGZ će 16. studenoga 2010. na Međunarodni dan tolerancije po prvi put dodijeliti nagradu Luka Ritz učenicima koji su pridonijeli afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i suzbijanju nasilja među mladima. 

U daljnjem toku koordinacije raspravljalo se o načinu čuvanja objekata mjesne samouprave. Naime kako su ugovori s domarima nedavno raskinuti radi potrebe gradske uprave za štednjom, sada o objektima nitko ne vodi brigu. Iako je predsjednik GSGZ ukazao na mogućnost angažiranja volontera, ipak je zaključeno kako će se formirati posebno tijelo od sedam predsjednika VGČ koji će predložiti zaključke kako čuvati objekte.
Isto tako bilo je riječi o nabavci informatičke opreme koja je nužna za rad MO I VGČ te se tako planira nabavka 400 računala u cilju bolje komunikacije vijećnika s građanima. Naime, komunikacija i informiranost jedan su od temelja budućeg uspješnog rada Mjesnih odbora i Vijeća gradskih četvrti, kako je istaknuto u raspravi. Stoga se nastavlja i edukacija vijećnika pojedinih MO i vijećnika VGČ u svim gradskim četvrtima. Dosad su održane tri takve sjednice kvartu Trešnjevka sjever, Novi Zagreb zapad i u Pešćenici- Žitnjak. Zaključci i iskustva s tih sjednica analiziraju se i služe kao baza za koncipiranje još boljeg rada Službe mjesne samouprave.