clanak False

Kako bolje koristiti fondove Europske unije

14.10.2010.

Gradska skupština Grada Zagreba smatra da Zagreb treba i može bolje koristiti instrumente financijske pomoći koje nudi Europska unija, naglasio je predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem na danas održanoj konferencije za novinare. Kako bi se to ostvarilo, treba potaknuti čitav niz aktivnosti poput jačanja gradskih kapaciteta, stvaranja gradskog EU info centra i boljeg informiranja što stručne, što široke javnosti te osnivanja fonda za sufinanciranje EU projekata, objasnio je predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem. Također je istaknuo potrebu uspostavljanja tijela koje će koordinirati aktivnosti gradske uprave, Holdinga i Razvojne agencija Grada Zagreba po pitanju EU fondova, budući da dosad nije bilo sinergije i zajedničkog promišljenog planiranja na tom području. Za ilustraciju valja reći da je Grad Zagreb dosad kao partner uključen u 40-tak projekata financiranih novcem EU-a, ali niti u jednom nije voditelj ili barem glavni partner. „Zalažem se stoga za bolju izobrazbu kadrova koji će se baviti ovom problematikom i koji će moći utjecati na to da se i veći broj drugih ustanova poput škola, vrtića, muzeja, galerija natječe za ova sredstva. Naime, za korištenje predpristupnih fondova vremena je sve manje, a predstoji nam i priprema za strukturne fondove koji će Hrvatskoj biti na raspolaganju nakon što postane članicom EU-a.“ Jedna od poruka konferencije za novinare je i potreba da se realizira započeti posao oko osnivanja samostalnog ureda Grada Zagreba u Bruxellesu.

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem je novinare također izvijestio o posjetu delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba Bruxellesu gdje je izaslanstvo boravilo od 4. do 7. listopada 2010. godine na manifestaciji Otvoreni dani 2010.- Europski tjedan regija i gradova, najvećem događanju u regionalnoj politici Europske unije, te je tijekom posjeta ostvarilo niz značajnih susreta, od kojih posebice treba istaknuti sastanak s gospođom Mercedes Bresso, predsjednicom Odbora regija, koja je Gradu Zagrebu ponudila da se zajedno s drugim hrvatskim regijama i gradovima predstavi na sljedećim Otvorenim danima.