clanak False

KORIŠTENJE RESURSA LOKALNE SAMOUPRAVE

12.07.2010.

PREDSTAVNICI 50 GRADOVA O KORIŠTENJU RESURSA LOKALNE SAMOUPRAVE

Predstavnici jedinica lokalne samouprave (JLS) okupili su se na inicijativu Tatjane Holjevac, potpredsjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, i u organizaciji Udruge gradova u Gradskoj skupštini Grada Zagreba radi rasprave o distributivnoj telefonskoj kanalizaciji (DTK).
Pedesetak sudionika, predstavnika hrvatskih gradova, među kojima su bili Zvonimir Mršić, gradonačelnik Koprivnice, i Ivan Vrdoljak, zamjenik gradonačelnika Osijeka, međusobno su razmijenili dosadašnja iskustva u rješavanju ove problematike u pojedinim jedinicama lokalne samouprave.
Želja sudionika skupa je bila definirati prava i obaveze lokalnih vlasti ali i telefonskih tvrtki koje se pri pružanju usluga građanima koriste resursima jedinica lokalne samouprave.

Osim problema DTK i odnosa prema telefonskim operatorima koji polažu telefonske kablove za telefonske usluge, na skupu je istaknut problem lokalnih vlasti s ostalim tvrtkama koje se služe ili podzemnim kablovima ili brojnim drugim resursima JLS-a pri pružanju usluga građanima.
Iako se pri tome koriste vlasništvom (JLS), vlasniku ne plaćaju adekvatnu financijsku naknadu pa lokalne vlasti investiraju i održavaju resurse koje ne mogu komercijalno iskoristiti.
Naime, pravom služnosti mnoge tvrtke poput Hrvatske elektroprivrede, Jadranskog naftovoda, Plinacroa i drugih, mahom koriste šume, parkove, ceste, podzemni prostor i druge resurse JLS-a, ali bez plaćanja pravične nadoknade. Ilustrirano je to primjerima iz Osijeka, Koprivnice, Velike Gorice, Makarske, Zagreba i drugih sredina.

Poruka je skupa da bi jedinicama lokalne samouprave u čitavoj Hrvatskoj trebalo osigurati pune ingerencije nad njihovim vlasništvom i omogućiti im da njime upravljaju na dobrobit građana.