clanak False

Održana 2. sjednica Koordinacije gradonačelnika, predsjednika Gradske skupštine i predsjednika vijeća gradskih četvrti

12.02.2010.


MALE KOMUNALNE AKCIJE ALI I DRUGE BOGATE AKTIVNOSTI U VIJEĆIMA GRADSKIH ČETVRTI

Aktualno u GSGZ- Razmjena iskustava mjesne samouprave

Redovita edukacija bit će uvedena radi osposobljavanja predstavnika mjesne samouprave da bude što bolji servis građana jedan je od zaključaka današnje Koordinacije gradonačelnika, predsjednika Gradske skupštine i predsjednika vijeća gradskih četvrti (VGČ). Ova 2. sjednica Koordinacije održana je pod predsjedanjem Borisa Šprema, predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, uz nazočnost Milana Bandića, gradonačelnika Zagreba i predsjednika vijeća svih zagrebačkih četvrti. Osim malih komunalnih akcija treba proširiti i opseg projekata društvenog razvoja kojima se mjesna samouprava bavi, pokazalo se u raspravi. Naime urbani život grada odvija se u gradskim četvrtima koje su u Zagrebu po broju stanovnika jednako velike poput nekih hrvatskih županija ili brojnih hrvatskih gradova. Stoga je važno da način rada u vijećima bude ujednačen, i da mjesna samouprava ima strategiju svojeg razvoja kako bi mogla odgovoriti urbanoj problematici.

Inače danas je usvojen poslovnik o radu ove Koordinacije te se raspravljalo o opsegu djelovanja VGČ i mjesnih odbora (MO), kao i o prijedlogu za smanjenje naknada članova MO i VGČ, koji su predsjednici VGČ-a odbacili jer se naknade nisu povećavale četiri godine.

Više sustavnog komuniciranja i međusobnog konzultiranja između predstavnika mjesne samouprave, gradske uprave i Gradske skupštine Grada Zagreba, odnosno bolja komunikacija unutar izvršne i predstavničke vlasti u Gradu, treba rezultirati boljom komunikacijom s građanima, složili su se sudionici sjednice. Mjesna samouprava je most prema građanima, kojim se može osigurati dvosmjerna komunikacija prema građanima ali i od građana prema gradskim vlastima. Daljnji cilj je postići da nevladine udruge i čitav vladin sektor bude prirodni partner mjesnoj samoupravi, te da se svi zajednički bave pitanjima koja muče građane. Ta pitanja urbanog života imaju raspon od problema asfaltiranja ulica do pitanja društveno socijalne problematike, a sva su zanimljiva za komuniciranje prema javnosti. U tom procesu osim medijskih istupa mjesna samouprava oformit će i vlastite komunikacijske kanale. Na današnjoj je sjednici otvoren niz tema koje će u budućnosti dobiti odgovore, poput pitanja koliko će rasti izdvajanja u proračunske stavke za rad mjesne samouprave.