clanak False

Održana konferencija „ Zajedničkim snagama: bolja mobilnost, pristupačnost i sigurnost“/„Going together: better mobility, accessibility and safety“

26.05.2021.


      


Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, organizirao je međunarodnu konferenciju „Zajedničkim snagama: bolja mobilnost, pristupačnost i sigurnost“ (Going together: better mobility, accessibility and safety) koja je održana 25 svibnja 2021., u Zagrebačkom inovacijskom centru (ZICER), a sudjelovanje je bilo moguće i preko ZOOM platforme.
 
Mobilnost, pristupačnost i prijevoz osnovni su preduvjeti za uključivanje osoba s invaliditetom u aktivnosti svakodnevnog življenja. Suvremeni gradovi moraju biti uređeni tako da osobama s invaliditetom omogućuju neovisno i sigurno kretanje. Problematika pristupačnosti podrazumijeva preklapanje različitih faktora koji moraju biti ispunjeni, kao što su pristupačni sustavi javnog prijevoza, uklanjanje arhitektonskih barijera, pristupačna infrastruktura, digitalna pristupačnost i dostupnost pristupačnih informacija. Informacije su izrazito važne jer osobama s invaliditetom omogućavaju planiranje, bolju orijentaciju i snalaženje  u prostoru. Navedeno je samo dio pretpostavki koje moraju biti ispunjene, odnosno, inkluzija osoba s invaliditetom se ne može ostvariti bez društvene intervencije i stvaranja uvjeta za njeno ostvarivanje. 
 
Na konferenciji se okupilo više od 70 sudionika, predstavnika pružatelja socijalnih usluga, udruga i saveza osoba s invaliditetom, organizacija pružatelja javnog prijevoza, predstavnici i studenti sveučilišta iz raznih zemalja, kao što su Engleska, Irska, Italija, Kanada, Izrael, Meksiko, Mađarska, Slovenija, Španjolska, Portugal, Norveška, Belgija.
 
Konferenciju je otvorila Romana Galić, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, koja je ukratko prezentirala aktivnosti Ureda u području mobilnosti i pristupačnosti te stavila naglasak na važnost suradnje s udrugama osoba s invaliditetom te navela kako je pristupačnost grada i javnog prijevoza prioritet Grada Zagreba na kojem će Grad i dalje ustrajati da se postignu zadani ciljevi ali i da se unaprijede sva ona područja koja su iz perspektive korisnika istaknuta kao najvažnija. 
 
Konferenciju je moderirao Branimir Šutalo, a govornici konferencije bili su:
 
Marko Periša – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti: Asistivne tehnologije u funkciji povećanja stupnja mobilnosti osoba s invaliditetom prilikom kretanja prometnom mrežom
 
Andras Mogyoro – Europska komisija – Glavna uprava za mobilnost i promet: Pregled stanja na razini Europske unije u prijevozu osoba sa smanjenom pokretljivošću
 
Pedro Homem de Gouveia - POLIS Network: (Zaista) Pristupačan prijevoz: uloga javnih politika
 
Steven Barbosa  + članovi UITP – a – Međunarodna udruga javnih prijevoznika (UITP): Najbolje prakse uključivanja osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u javni prijevoz
 
Laura Alčiauskaitė – Europska mreža za neovisnog življenje: Važnost zajedničkog stvaranja u razvoju budućeg pristupačnog prijevoza
Marica Mirić -  Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH -Zajedničko stvaranje u praksi – slučaj Grada Zagreba
 
Ognjen Andrić – Grad Zagreb: Mapiranje pristupačnosti Grada Zagreba
 
Kristina Ivatović – TRIPS Radna skupina: Razvoj online servisa i mobilne aplikacije Pristupačni Zagreb
 
Tally Hatzakis – Transport Innovation for vulnerable-to-exclusion people needs satisfaction – Obzor 2020 projekt: Uvidi u pristupačnost buduće mobilnosti: preporuke za dizajn i javne politike
 
Marinka Bakula Anđelić – zamjenica pročelnice – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom – Završne riječi i poziv na raspravu
 
Na jednodnevnoj konferenciji, kroz predavanja gosta izlagača sudionici konferencije upoznali su  se s trendovima i preporukama na razini Europske unije o digitalnim sustavima za unapređenje mobilnosti i sigurnosti kretanja, važnosti integracije asistivnih tehnologija u prometnom okruženju, te važnosti uključivanja krajnjih korisnika u sve faze razvoja budućih rješenja. Na konferenciji je prezentiran i servis „Pristupačni Zagreb“ koji se razvija u suradnji s osobama s invaliditetom sa ciljem mapiranja pristupačnosti grada i objekata u gradu, kao i projekt TRIPS (Transport innovation for vulnerable to exclusion people needs satisfaction) kroz koji Grad Zagreb kao partner na projektu razvija metodologiju uključivanja krajnjih korisnika u razvoj budućih rješenja pristupačnosti. 

Aktualno