clanak False

Prvi sastanak koordinacijskog odbora projekta Ele.C.Tra

10.03.2014.
U St. Juliansu na Malti (6. i 7. ožujka 2014.) održan je sastanak koordinacijskog odbora projekta Ele.C.Tra sufinanciranim od strane programa Intelligent Energy Europe (IEE). Na sastanku su sudjelovali predstavnici osam partnera na projektu: Genoa Municipality (Italija), T Bridge S.p.A. (Italija), Comune di Firenze (Italija), SC RELIANS CORP SRL (Rumunjska), Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona (Španjolska), Malta Intelligent Energy Management Agency (Malta), Ayuntamiento de Murcia (Španjolska), i Exacto – Sociedade de Estudos e Planeamento, Lda (Portugal). U ime Grada Zagreba na sastanku je sudjelovao Miljenko Kovačević iz Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Prvi dan predstavnici T Bridge S.p.A. iz Italije prezentirali su dosadašnji rad na projektu. S obzirom da su planirane aktivnosti radnog paketa 2 (WP2) završene, prezentirani su rezultati ankete o mobilnosti i izvješća o analizi trenutne situacije u prometu za sve gradove sudionike u projektu. Nakon toga su predstavili radni paket 3 (WP3) na kojem predstoji rad u slijedećem razdoblju. WP3 odnosi se na planiranje modela uvođenja električnih skutera u pilot gradove Genovu, Firenzu i Barcelonu. Model treba odrediti organizaciju, neophodne aktivnost i opremu, područja primjene, ciljane skupine korisnika itd.

Radni paket 4 (WP4), koji se odnosi se na promociju i organizaciju sharing usluge električnih skutera u pilot gradovima, predstavili su predstavnici gradova Genova, Firenza i Barcelona ističući specifičnosti koje se odnose na uvođenje električnih skutera u njihovim gradovima.

Na kraju prvog dana raspravljalo se o formiranju Nacionalnih skupina podrške NSP za uvođenje električnih skutera u sve gradove sudionike. Nacionalne skupine podrške se sastoje od predstavnika svih dionika projekta i imaju savjetodavnu ulogu u projektu.

Drugog dana su formalno odobreni dosadašnji rezultati (deliverables) radnih paketa 1, 2 i 7 te su dogovoreni sljedeći bitni koraci u provođenju projekta, kao i približan datum drugog sastanka konzorcija projekta (u kolovozu 2014).