clanak False

Rezultati Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u radu Povjerenstva za izradu i praćenje Akcijskog plana Grada Zagreba za 2023. – 2025. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027.

17.11.2022.
Za člana Povjerenstva za izradu i praćenje Akcijskog plana Grada Zagreba za 2023. – 2025. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. izabran je:

     Siniša-Senad Musić, na prijedlog Udruge žena Romkinja u Hrvatskoj „Bolja budućnost“.

Rezultati