clanak False

Rezultati Javnog poziva za iskazivanje interesa gospodarskih subjekata za sudjelovanje u manifestaciji u sklopu „Aktivnosti na Savi“ na području Grada Zagreba za kulturne, sportske i ostale aktivnosti

28.06.2019.
Javni poziv za iskazivanje interesa gospodarskih subjekata za sudjelovanje u manifestaciji u sklopu „Aktivnosti na Savi“ na području Grada Zagreba za kulturne, sportske i ostale aktivnosti, objavljen je 30. svibnja 2019. na internetskim stranicama Grada Zagreba te je bio otvoren do 7. lipnja 2019.

Ukupno su zaprimljene 4 prijave na Javni poziv. Nakon provjere administrativnih uvjeta svih pristiglih i zaprimljenih prijava u odnosu na propisane uvjete Poziva odabrana su 2 ponuditelja koja su zadovoljila kriterije za odabir (referentna lista sudjelovanja ponuditelja na sličnim manifestacijama te kvaliteta i originalnost programa te opći doprinos provedbi projekta „Aktivnosti na Savi“ s ekonomskog i društvenog konteksta):

1) Udruga malonogometni klub „Trnje“, Zagreb
2) Obrt Ivica Željko Zdravić „Rekreacija – avanturizam“, Brod na Kupi

Rezultati