clanak False

Siječanj 2004.

19.04.2017.

3. veljače pred zgradom Poglavarstva

Prezentirana tri nova specijalna vozila za prijevoz invalida

U nazočnosti gradonačelnice Vlaste Pavić, njena zamjenika Milana Bandića, pročelnika za zdravstvo Zvonimira Šostara, predstavnika Udruga invalida i novinara, Zagrebački električni tramvaj prezentirao je tri nova specijalna vozila namijenjena prijevozu osoba s posebnim potrebama.

Riječ je o vozilima marke mercedes – benz koji mogu prevesti četiri osobe u kolicima s pratiocem i u koje je Grad investirao oko 850 tisuća kuna, a za prijevoz tim vozilima posao je dobilo pet novih vozača.


3. veljače – okrugli stol u Poglavarstvu

Do pet godina zatvora za nasilnike u tramvajima?

Prigodom napada na vozače nasilnici ne biraju sredstva, prijete pištoljem, premlaćuju palicom za golf, napadaju u grupi, bacaju cigle u prednje staklo...Pritom vozač, sjedeći za upravljačem, nema ni elementarne mogućnosti za obranu.

Prema poražavajućoj statistici, u zadnje tri godine došlo je, u prosjeku do 27,67 napada ili približno dva napada u mjesec dana. Prema broju napada proizlazi da nasilnici, najčešće u noćnim satima, preferiraju autobuse, iako ne prezaju ni od napada na vozače tramvaja, ali i na kontrolore.

Nasilnici još uvijek podliježu odredbama Zakona o prekršaju, a u konačnici su preblago ili uopće nisu kažnjeni za počinjena djela. Na inicijativu ZET-a i Grada, u saborskoj će se proceduri po drugi put naći prijedlog novele Kaznenog zakona u dijelu koji se odnosi na kaznena djela protiv života i tijela. Nasilnici bi tako mogli dobiti kaznu do tri godine zatvora, a za kvalificirani oblik kaznenoga djela kazna bi bila do pet godina zatvora.

Bile su to teme okruglog stola organiziranoga u Poglavarstvu što ga je vodila gradonačelnica Vlasta Pavić, a sudjelovali su njeni zamjenici Milan Bandić i Stipe Tojčić, direktor ZET-a Julius Pevalek, načelnik Policijske uprave Zagrebačke Ivan Babić, te predstavnici Ministarstva pravosuđa, Sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a, Udruge vozača i automehaničara ZET-a i članovi Poglavarstva Ladislav Prežigalo i Davor Jelavić.

Pozivu se nisu odazvali predstavnici sudstva i Državnog odvjetništva koji su, rečeno je, presudni u zatvaranju trokuta na relaciji Grad – policija – sudstvo. Tek u njihovoj aktivnoj suradnji možemo očekivati i kvalitetne rezultate u smanjivanju broja nasilništva u javnome prijevozu.

O tomu što je dosad učinio Grad u rješavanju toga akutnog problema izvijestila je gradonačelnica, izdvojivši ugradnju vozačkih kabina, nabavu 30 novih autobusa sa zatvorenim vozačkim kabinama i utvrđivanje standarda prema kojemu će svi novi autobusi također imati zatvorene kabine. Na taj se način vozači fizički odvajaju od putnika.

U tijeku je natječaj za nabavku opreme za prodaju i poništavanje karata u vozilima i prodaju karata na stajalištima, završen je natječaj za nabavu opreme za nadzor i upravljanje javnim prijevozom putnika, a u pripremi je ugovor s odabranim isporučiteljem.

Prema dogovoru svih sudionika, slijede daljnji slični sastanci na koje će se, nadaju se, odaizvati svi koji budu pozvani.

2. veljače na Zelengaju

Gradonačelnica otvorila obnovljenu zgradu Specijalne bolnice za djecu s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama

U nazočnosti malih pacijenata, predstavnika Poglavarstva i ravnateljice Štefice Sremić, gradonačelnica Vlasta Pavić otvorila je Specijalnu bolnicu za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama nakon temeljite obnove koja je trajala 14 mjeseci i u koju je Grad investirao oko devet milijuna kuna..

- Zavaljujem svima koji su do sada radili u otežanim uvjetima i nesebično pomagali djeci čiji je život, nažalost, drugačiji – rekla je gradonačelnica zaželjevši ovoj ustanovi uspjeh u radu, a korisnicima uspješnu rehabilitaciju.

U sklopu obnove bolnice na Zelenaju rekonstruirano je pročelje, izgrađeni su lift i plinska kotlovnica za centralno grijanje, potpuno su uređeni sanitarni čvorovi prilagođeni potrebama djece – invalida, a nova je i centralna kuhinja, kao i ostali bolnički prostori.
31. siječnja

Labirint slika na Kvatriću

- Ovdje ima pravih umjetnika – komentirala je gradonačelnica Vlasta Pavić posjetivši u subotu zagrebačke grafitere koji su, zahvaljujući njenoj inicijativi, dobili kvalitetan prostor za iskazivanje svojih umijeća.

Podsjetimo, riječ je o akciji koja je pod nazivom Labirint slika krenula 31. siječnja i u prvoj će etapi potrajati do 8. veljače. Osim oplemenjivanja platoa nekadašnje tržnice Kvaternikov trg, to je još jedan pokušaj za smanjivanjem broja grafita na gradskim pročeljima, spomenicima i drugim neprimjerenim mjestima.

Na 20 pomičnih panoa, dimenzija 180 x 300 cm, 16 grafitera, srednjoškolaca i studenata svojim je radom privuklo i brojne Zagrepčane zadovoljne što je Kvatrić dobio nove sadržaje do njegova konačna uređivanja.

Tijekom proljeća, kada počinje druga etapa Labirinta, Kvatrić će uljepšavati 50 panoa, a u akciju će se, pod vodstvom likovnih pedagoga uključiti škole i drugi sudionici.

Uz gradonačelnicu, grafitere su posjetili njen zamjenik Milan Bandić i članica Poglavarstva za kulturu Andreja Zlatar.30. siječnja

Gradonačelnica Ljubljane kod gradonačelnice Zagreba

Javne službe, promet, kultura, socijala i zdravsto, teme su od zajedničkog interesa Zagreba i Ljubljane na kojim bi se područjima mogla uspostaviti jača suradnja – objavile su, 30. siječnja, gradonačelnice Zagreba i Ljubljane, Vlasta Pavić i Danica Simšić, nakon službenih razgovora u gradskoj palači Dverce.

Nakon što je zagrebačka gradonačelnica u listopadu prošle godine službeno boravila u Ljubljani, ovo je drugi susret, a sudeći po najavi gradonačelnice Ljubljane, Zagreb će biti pozvan na susret čelnika glavnih gradova Europske unije, koji će se održavati u Ljubljani od 25. do 27. ožujka.


29. siječnja u Dvercu

Susret gradonačelnice Zagreba i predsjednika Čilea

U sklopu službenog boravka u Republici Hrvatskoj, gradonačelnica Vlasta Pavić primila je, u palači Dverce, delegaciju Republike Čile predvođenu predsjednikom Ricardom Lagosom Escobarom.

Nj.e. Escobar, prvi je predsjednik neke južnoameričke države u posjetu našoj zemlji, a za uspomenu na Zagreb dobio je repliku Zlatne bule Bele IV, jednog od važnijih dokumenata u povijesti glavnoga grada Hrvatske.

28. siječnja, 90. sjednica Gradskog poglavarstva

Umjesto 145 – 93 detaljna urbanistička plana?

S devet glasova za i tri protiv, Poglavarstvo je na 90. sjednici utvrdilo izmjene i dopune Programa mjera za unapređivanje stanja u prostoru, koja će se točka naći sutra i pred gradskim zastupnicima. Prihvaćeni su amandmani što ih je podnio član Poglavarstva Davor Jelavić, prema kojima bi se broj detaljnih planova s 145 smanjio na 93, uz definiranje rokova njihove izrade.

Veći financijski udio Grada u sufinanciranju pročelja

Sukladno prihvaćenim izmjenama Zaključka o sufinanciranju obnove pročelja zgrada, na zgradama koje istovremeno uređuju ulična i dvorišna pročelja, umjesto s 25%, Grad će sudjelovati s 30% od ukupne vrijednosti radova. Na zgradama, pak, koje su na listi zaštićenih kulturnih dobara, Grad će pokrivati 50% ukupne vrijednosti radova, a ostatak do pune vrijednosti, kao i dosad, financirati će se iz zajedničke pričuve.

Uskoro natječaj za subvencije tradicijskim obrtima

Jednoglasno, zaključeno je da će se raspisati javni natječaj za dodjelu subvencija obrtnicima koji obavljaju tradicijske obrtničke djelatnosti, a bez glasa protiv, Poglavarstvo je dalo pozitivno mišljenje na osnivanje Povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi s prenamjenom zelenih površina u građevinsko zemljište u GUP-u Grada Zagreba. Šesteročlano Povjerenstvo kojim bi predsjedavao Zdravko Tomac, utvrdilo bi gdje je izvršena prenamjena zelenih površina u građevinsko zemljište u odnosu na prijašnji GUP, te je li to učinjeno zbog sanacij e bespravne izgradnje i o kojoj je vrsti bespravne izgradnje riječ.28. siječnja - Zagrebačke ceste dobile certifikat ISO 9001/2000.

27. siječnja, press konferencija u Poglavarstvu

Potkraj godine gradnja podzemne garaže na Tuškancu

Četiri podzemne etaže, 475 parkirališnih mjesta od kojih pet posto za invalide, cijena oko šest milijuna eura, mogući početak gradnje – kraj ove godine, rok izvedbe 18 mjeseci – telegrafski je opis projekta javne garaže na Tuškancu što su ga, 27. siječnja, na press konfrenciji predstavili gradonačelnica Vlasta Pavić i direktor Zagrebparkinga Mato Kraljević.

Kako se čulo, za podzemno zdanje koje će se prostirati ispod nekadašnjega igrališta Lokomotive, locirano između kluba Saloon i kina Tuškanac, tijekom 2004. ishodit će se građevinska dozvola, a u konačnici, garaža će omogućiti novu regulaciju prometa na Gornjem gradu koji je zagušen automobilima.

Osim novih parkirališta u samome središtu grada, taj će prostor biti oplemenjen i drugim sadržajima. Prema najavi s presice, osim igrališta, na površinskome dijelu bit će dvije fontane, šetnica, a ostaje i drvored platana.

Investiciju od oko šest milijuna eura iz kreditnih će sredstava pokriti Zagrebparking.

- Slijedi graža sa 713 mjesta ispod srednjoškolskog igrališta i ona ispod Trga Stjepana Radića – najavila je gradonačelnica, istaknuvši da je krajnji cilj osigurati parkirališna mjesta na rubu središta grada kako bi se gradska jezgra, u što većoj mjeri, oslobodila prometa.

Labirint slika od subote na Kvatriću

Nakon presice, gradonačelnica je najavila još jednu gradsku akciju koja pod nazivom «Labirint slika» počinje u subotu, 31. siječnja, na prostoru nekadašnje tržnice na Kvaternikovu trgu.

Kako je rekla, ovisno o vremenskim prilikama, već bi sljedećega dana trebalo postaviti 20 pomičnih panoa, dimenzija 180 x 300 cm, na kojima će 16 zagrebačkih grafitera – srednjoškolaca i studenata - iskazivati svoja umijeća sve do 8. veljače.

U sljedećoj fazi koja počinje tijekom proljeća i kada će Kvatrić uljepšavati 50 panoa, u akciju će se, pod vodstvom likovnih pedagoga, uključiti škole i drugi sudionici.

Otvaranjem alternativnih mogućnosti za taj specifičan likovni izričaj očekuje se smanjivanje broja grafita na gradskim pročeljima, spomenicima i na drugim neprimjerenim mjestima, a u prilog ovakvim akcijama govori i podatak da je samo tijekom prošle godine u uklanjanje grafita neprimjerenih sadržaja i po nalogu Policije Grad utrošio 350 tisuća kuna.

Organizaciju oslikavanja provodi Centar za kulturu i informacije Maksimir, u suradnji s poznatim zagrebačkim grafiterom Slavenom Kosanovićem – Lunarom.26. siječnja 2004 - Sjednice skupština trgovačkih društava

Gradska groblja dobila Plan poslovanja za 2004.

Skupština trgovačkog društva Gradska groblja d.o.o. usvojila je Plan za 2004. prema kojem će ukupni prihodi porasti za 7,6 % u odnosu na procjenu 2003. Slično povećanje (7,9 %) predviđeno je i za ukupne rashode, dok bi dobit trebala iznositi 216.000 kuna , istaknuo je , na današnjoj konferenciji za novinare, Ladislav Prežigalo, predsjednik Skupštine i pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo.

Za investicije je predviđeno oko 10,5 milijuna kuna, a sredstva bi se utrošila na gradnju i uređivanje objekata na Mirogoju, Miroševcu i na malim grobljima. Dio sredstava namijenjen je za otkup zemljišta za proširenje groblja u Stenjevcu, Gornjem Vrapču, Šestinama i Gračanima, za gradnju komunalne infrastrukture i nabavu opreme.

Zagrebačke su ceste, pak, dobile odobrenje za sklapanje izvansudske nagodbe u sporu koji se s privatnim vlasnicima vodi od 1991. Za tu će svrhu izdvojiti 8,5 milijuna kuna, što je znatno manje u odnosu na 58 milijuna koliko iznosi ukupni zahtjev stranaka.

Nakon provedenih javnih natječaja, u gradskim će trgovačkim društvima od ožujka raditi 120 pripravnika, a zanimljivo je to da nije bilo ni jedne prijave elektrotehničke i strojarske struke.

23. siječnja – press konferencija

Od sutra na Sljeme samo sa zimskom opremom

Od sutra automobili bez zimske opreme neće moći voziti na vrh Sljemena. Na početku Sljemenske ceste, točnije, na Bliznecu, policijska će ophodnja pregledavati vozila, a na Sljeme neće puštati ni nakon što dobije informaciju da su popunjeni svi parkirališni kapaciteti. Istodobno Zimska služba uvodi 24 satno dežurstvo triju ekipa kako bi cesta u svakome trenutku bila osposobljena za promet. Na vrhu Sljemena svakoga će vikenda biti i jedan Pauk koji će odvoziti nepropisno parkirane automobile.

Čulo se to na press konferenciji u Poglavarstvu što su je sazvali predstavnici Operativnog stožera Zimske službe koji uvodi poseban režim vožnje Sljemenskom cestom tijekom vikenda, a sve kako bi se unaprijed spriječili mogući prometni kolapsi.

- Nisu krivi građani, odgovoran je Grad i njegove službe. Netko sa «ćelavim» gumama ne bi smio na Sljeme, a ako već ode, mora mu se omogućiti povratak – uvodno je izložio predsjednik Stožera Zimske službe i zamjenik gradonačelnice Milan Bandić, aludirajući na zbivanja od prošlog vikenda kada je zbog nepropisne opreme jednog vozila na Sljemenskoj cesti nastao višesatni zastoj.

Stipan Matoš, predsjednik Operativnog stožera naglasio je da na Sljemenu ima mjesta za 1000 do 1500 vozila, a da žičara prestaje s radom kad vjetar postigne brzinu četiri do pet metara u sekundi. Tada Sljemenskom cestom počinju prometovati ZET-ovi autobusi.

- Nemoguće je u svakom trenutku imati potpuno čistu cestu kakvu imamo ljeti. Kao i na drugim planinama, na Sljemenu je od sunca do mećave koji puta potrebno nepunih pet minuta. Zimska je oprema neophodna – ponovio je Milan Vojvodić, tehnički direktor u Zagrebačkim cestama, dok je Viktor Forjan iz Odjela za sigurnost cestovnog prometa u PU Zagrebačkoj pojasnio termin zimski uvjeti:

- Zimska je oprema obavezna u zimskim uvjetima, a to je u situacijama kada je cesta prekrivena snijegom najmanje pet cm ili su temperature takve da je moguća poledica.

Na presici se čulo i to da vožnju na svim brdskim cestama onemogućavaju nepropisno parkirana vozila, zbog kojih je, primjerice jučer, na sat i pol onemogućen promet ZET-ovim autobusima prema Mikulićima.
22. siječnja, 89. sjednica Gradskog poglavarstva

Uskoro natječaji za uređenje bloka Badel i kompleksa URIHO-a na Kajzerici

- Riječ je o iznimno vrijednim i važnim gradskim lokacijama, a rješenja za njihovo uređivanje očekujem više od godinu dana, komentirala je gradonačelnica Vlasta Pavić, nakon što je Poglavarstvo jednoglasno prihvatilo programe za provedbu dvaju arhitektonsko – urbanističkih natječaja: za blok Šubićeva – Martićeva – Derenčinova – Vlaška ili poznatije – blok Badel i za kompleks URIHO-a na području između Avenije Dubrovnik i Kajzerice.

U kupnju tzv. bloka Badel, omeđenoga Šubićevom s jugoistoka, Martićevom s juga, Derenčinovom sa zapada, Vlaškom sa sjevera i Kvaternikovim trgom s istoka, Grad je prije dvije godine investirao 19,4 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti. Prostor površine oko 30 tisuća četvornih metara upisan je kao vlasništvo Grada. Slijedi raspisivanje natječaja, a, u konačnici, Zagreb će dobiti vrijedan prostor mješovite namjene, pri čemu će se očuvati zaštićene tvorničke građevine.

Visina zgrada definirana je u rasponu od dvije do sedam etaža. Iznimno, jedna bi stambena građevina, uvučena od Vlaške, imala 13 katova. Prosječno, zgrade u istočnom, novijem bloku imale bi šest, a uz Vlašku tri kata. Program definira i to da se nova gradnja dimenzionira uz respektiranje postojeće strukture bloka Badel, okolnih blokova i u skladu s propozicijama GUP-a. Namjena novih i rekonstruiranih građevina odredila bi se fleksibilno, primjereno najužem gradskom središtu. Prve dvije nadzemne etaže bile bi poslovno – proda jni prostori, a u ostalima stambeno – poslovni prostori i sadržaji javne namjene.

Obuhvat, pak, urbanističko – arhitektonskog natječaja za kompleks URIHO-a obuhvaća nekadašnje pogone te ustanove koji su danas djelomično premješteni, a u planu je gradnja novoga proizvodnog pogona, neposredno uz stambeno naselje Kajzerica. Natječaj će se raspisati sa ciljem da se oblikuju novi programski i prostorni odnosi, uz poštivanje tipologije Novog Zagreba i njegovu interpretaciju na suvremeniji način. Kako stoji u Programu, očekuje se projekt koji bi odgovorio potrebama Novog Zagreba u 21. stoljeću.

Natječaj za Nagradu Grada Zagreba u veljači

U nastavku sjednice Poglavarstvo je dalo pozitivno mišljenje na prijedlog skupštinskog Odbora za javna priznanja, pa, ako se s time slože i gradski zastupnici, natječaj za dodjelu Nagrade Grada Zagreba raspisivao bi se u veljači, a ne kao dosad u ožujku. Umjesto 15, trajao bi 20 dana, a, radi što kvalitetnijeg razmatranja pristiglih prijedloga, Odbor bi za jedno ili više određenih područja osnivao stručne radne skupine.

Bez glasa protiv odlučeno je i o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poduzetničkih kredita preko Zanatske štedno – kreditne zadruge Zagreb. Natječaj će biti objavljen u Večernjem listu, Obrtničkom listu i na www1.zagreb.hr

21. siječnja

Telegram Janici za uspješan oporavak

U povodu uspješno obavljene operacije štitnjače u Općoj bolnici Sveti Duh, gradonačelnica Vlasta Pavić uputila je Janici Kostelić telegram sljedećeg sadržaja:

Draga Janice,

Veselim se, zajedno sa svim Zagrepčanima, vijestima o uspješno obavljenoj operaciji. Želim Ti uspješan nastavak liječenja i brz oporavak.

U ovim trenucima zdravlje je na prvome mjestu, a s njim, vjerujem, vrlo skoro dolazi i tvoj povratak na bijele staze širom svijeta na kojima si nas do sada nebrojeno puta znala obradovati i podsjetiti koliko uspjeha mogu donijeti spoj talenta, znanja, hrabrosti i upornosti.

Još jednom, uz dobro zdravlje i brz oporavak, Tebi, Snježna kraljice, želim što skoriji povratak na skijaške staze i rezultate na koje si nas, tvoje vjerne navijače, već navikla i koje smo s toliko radosti zajedno slavili.

21. siječnja u Starogradskoj vijećnici

Predstavljena akcija Stop nasilju iza zatvorenih vrata

...Unatoč nekim uvriježenim predrasudama da je nasilje nad ženama nešto što se zbiva po mraku, mračnim i zapuštenim ulicama, parkovima i šetalištima, a napadaju ih nepoznati nasilnici, svjetska istraživanja i iskustva ženskih organizacija pokazuju da je najrasprostranjeniji oblik nasilja nad ženama – obiteljsko nasilje...

Citat je to iz priručnika što su ga Grad Zagreb i Policijska uprava Zagrebačka promovirali u sklopu akcije Stop nasilju iza zatvorenih vrata.

Priručnik pod istim nazivom predstavljen je 21. siječnja u Starogradskoj vijećnici u nazočnosti gradonačelnice Vlaste Pavić, predstavnika Koordinacije za ljudska prava – skupštinskog radnog tijela i inicijatora akcije, Policijske uprave Zagrebačke, članova Poglavarstva i drugih uzvanika.

Kako se čulo, u svih 200 zagrebačkih osnovnih i srednjih škola organizirati će se edukativni okrugli stolovi, što bi, prema očekivanjima trebao biti tek početak sveobuhvatne akcije za što manje nasilja u obitelji.

20. siječnja, nakon temeljite obnove

Zakmardijeve stube prepuštene pješacima

Nakon nešto više od godine dana, koliko je trajala sanacija Zakmardijevih stuba, 20. siječnja obavljen je tehnički pregled i stube su ponovo prepuštene pješacima.

Podsjetimo, radovi su krenuli u studenome 2002., a Grad je u obnovu gornjogradskih stuba investirao 2,7 milijuna kuna. Pod nadzorom tvrtke IPZ – niskogradnja i prema projektu Prizme radove je izvodila tvrtka Ren - ing iz Zagreba.

Nakon izrade tehničke dokumentacije, u narednom razdoblju slijedi obnova Strossmayerovog šetališta i nastavak radova na sanaciji Zakmardijevih stuba.
20. siječnja u palači Dverce

Novogodišnji prijem za Diplomatski zbor

U utorak, 20. siječnja u gradskoj palači Dverce, upriličen je tradicionalni novogodišnji prijem za članove Diplomatskog zbora predvođene apostolskim nuncijem Msgr. Franciscom – Javierom Lozanom.

- Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske te kao otvorena i moderna srednjoeuropska metropola, u proteklom je razdoblju, a osobito prošle godine, započeo i intenzivirao suradnju s mnogim europskim gradovima, i s gradovima izvan našega kontinenta.

Suradnja je uspostavljana i unapređivana i s mnogim međunarodnim organizacijama, odnosno, na svim područjima koja se odnose na kvalitetno življenje modernoga, tolerantnog društva – rekla je gradonačelnica Vlasta Pavić, pozdravivši uzvanike i zahvalivši im na uspješnoj suradnji.

U ime Diplomatskog zbora, na hrvatskom i engleskom zahvalio je doajen, Msgr. Francisco – Javier Lozano.

20. siječnja, u Uredu za kulturu

Predstavljen Program javnih potreba u kulturi Grada za 2004.

Projekt U susret Muzeju suvremene umjetnosti , adaptacija bivšeg kina Lika i otvorenje Zagrebačkoga plesnog centra, adaptacija bivšeg kina Apolo i otvorenje Histrionskog doma, projekt Kulturna godina : proljeće/ljeto/jesen/zima, novi postav Egipatske zbirke u Arheološkom muzeju, osnivanje Muzeja za djecu – Heureka, osnivanje Muzeja mode u bivšoj tvornici Nade Dimić , predstavljanje projekta Zagreb – Kulturni Kapital 2000 , pokretanje programa obrazovanja zaposlenika u kulturi na području kulturne politike, kulturnog menadžmenta i strategije kulturnog razvitka...

To su prioritetni projekti u zagrebačkoj kulturi predviđeni za ovu godinu koje su, 20. siječnja, predstavili Andreja Zlatar, članica Poglavarstva za kulturu i Vladimir Stojsavljević, pročelnik u Uredu za kulturu.

Kako se čulo, u skladu sa Zakonom o proračunu, Gradski ured za kulturu izradio je Financijski plan i Program javnih potreba u kulturi za 2004., Prijedlog financiranja programa, Plan razvojnih programa i Plan radnih mjesta. Za cjelokupnu aktivnost i sve projekte što su uvršteni u Program javnih potreba u kulturi, u ovoj se godini ih gradskog proračuna planira utrošiti 369 milijuna kuna.

16. siječnja u Gradskom poglavarstvu

Svladani nesporazumi zagrebačkih taksista

Nesporazumi zagrebačkih taksista svladani su, danas, na trosatnom sastanku u Gradskom uredu za prostorno uređenje - Odjelu za promet, kojemu su nazočili predstavnici Udruženja radio – taksi Zagreb, Strukovonog sindikata taksi vozača i Obrtničke komore Zagreb.

- Radi normalnog funkcioniranja taksi struke, osnovano je povjerenstvo sa po četiri predstavnika oba udruženja – objavio je Stipan Matoš, načelnik u Odjelu za promet, dodavši da će Povjerenstvo pripremiti i provesti izbore za Skupštinu Radiotaksi Zagreb, a u međuvremenu će ravnati radom Udruženja i radio mrežom Udruženja, te raspolagati sredstvima sa svih računa udruženja i strukovnog sindikata.

15. siječnja u palači Dverce

Susret gradonačelnica Zagreba i Beograda

U gradskoj palači Dverce danas su se sastale gradonačelnice Zagreba i Beograda, Vlasta Pavić i Radmila Hrustanović. U razgovorima je bilo riječi o mogućoj suradnji i razmjeni iskustava između dvaju gradova, a naglašena je i sve veća uloga gradske diplomacije.

Kako je rečeno na press konferenciji održanoj nakon razgovora, suradnja bi mogla otpočeti na programima kulture, a onda i na području socijale, a predstavljeni su i gospodarski programi.

Čulo se i to da je zagrebačko trgovačko društvo «Zagrebparking» suradnju već realiziralo. Njihov sustav naplate parkiranja, naime, uspostavljen je i u Beogradu.

Gospođa Hrustanović u Zagreb je došla kao sudionica Regionalne konferencije koju organiziraju Centar za regionalizam i Zaklada «Konrad Adenauer», a susret u palači Dverce, drugi je po redu susret dviju gradonačelnica koje su u listopadu prošle godine boravile u Ljubljani na poziv gradonačelnice glavnoga grada Slovenije.

Sljedeći susret dogovoren je 16. travnja u Beogradu kada taj grad proslavlja svoj dan.


15. siječnja u Poglavarstvu

Darovi za djecu poginulih hrvatskih novinara

U društvu Bože Šimleše, začetnika akcije pomoći djeci hrvatskih novinara poginulih u Domovinskom ratu, zamjenik gradonačelnice Milan Bandić i predstavnik Hrvatskog novinarskog društva Mario Bošnjak, primili su djecu Žarka Kaića, Tomice Belavića, Gordana Lederera, Zdenka Purgara, Ivana Maršića i Siniše Glavaševića.

Prigodne poklone za Petru, Niku, Stjepana i Marka Kaića, Tamaru Belavić, Petra Lederera, Mateja Purgara, Tina Maršića i Bojana Glavaševića pripremili su Školska knjiga i tvrtka Rost – Šport.15 siječnja 2004. – 88. sjednica Poglavarstva

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru upućen na doradu

Poglavarstvo je na današnjoj sjednici vratilo na stučnu doradu izmjene i dopune Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru.

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba za razdoblje ožujak – prosinac 2003. upućeno je u skupštinsku proceduru, utvrđen je Program za pozivni urbanističko-arhitektonski natječaj za blok Banjavčićeva, Tuškanova,Vrbanićeva i Heinzelova ulica, te Program za provedbu javnoga, državnog, općeg i pozivnog, anonimnog natječaja za izradu idejnoga arhitektonsko-urbanističkog rješenja Muzičke akademije na uglu Trga maršala Tita 13 i Ulice Gjure Deželića 3.

Verifikaciju su prošla dva programa za izradu urbanističkih planova uređenja središnjeg dijela naselja i Gospodarske zone u Hrvatskom Leskovcu.

Kao prijedlog za Skupštinu prihvaćena je dopuna Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva. Ako to prihvate i gradski zastupnici, stipendije će moći dobiti i učenici sa slabijim školskim uspjehom.


Obavijest građanima
U subotu i nedjelju zatvoren za promet podvožnjak ispod Savske

Zbog rekonstrukcije javne rasvjete (druga faza) u cestovnom podvožnjaku Slavonske i Ljubljanske avenije ispod Savske ceste, podvožnjak se zatvara za promet od petka, 16. siječnja, u 24,00 sata do ponedjeljka 19. siječnja 2004., u 04,00 sata.

Vozače molimo za pojačani oprez u zoni izvođenja radova, te za pridržavanje privremene prometne signalizacije kao i naputaka prometne policije, koja će pojačano kontrolirati i regulirati promet kao i za vrijeme izvođenja radova u prvoj fazi.

13. siječnja

Gradonačelnica na koncertu Zagrebačke filharmonije u Beču

Na poziv ravnatelja Zagrebačke filharmonije Berislava Šipuša, gradonačelnica Vlasta Pavić i predsjednica Skupštine Grada Zagreba Morana Paliković Gruden pridružiti će se gostovanju Zagrebačke filharmonije na koncertu u Beču, 13. siječnja u dvorani Kontzerthausa.

Osim predstavnika javnog i kulturnog života austrijske metropole, na koncertu se očekuje nazočnost gradonačelnika Beča Michaela Häupla.

Na programu su djela P.I. Čajkovskog, B. Kunc i C. Saint – Saensa, a filharmoničari će nastupiti pod dirigentskom palicom međunarodno poznatog dirigenta Patricka Fournilliera.


12. siječnja u Domu umirovljenika Park

Proslava 102. rođendana Josipa Aleksića

Proslavi 102. rođendana Josipa Aleksića, najstarijeg korisnika u Domu za starije i nemoćne Park i vjerojatno najstarijeg Zagrepčana, pridružili su se, 12. siječnja, gradonačelnica Vlasta Pavić i njen zamjenik Milan Bandić.
Od 13. siječnja - isplata pomoći umirovljenicima

Isplata pomoći umirovljenicima, koju daje Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba za mjesec siječanj 2004., započet će preko Hrvatske pošte u utorak, 13. siječnja 2004.

Umirovljenici koji pomoć nisu primili na kućnu adresu moći će je podići u poštanskim uredima od 13. do 26. siječnja 2004.

Sukladno izmjenama i dopunama Odluke o vrstama pomoći socijalne skrbi Grada Zagreba (Sl.gl. 8/03.), pravo na novčanu pomoć, od 1. listopada 2003., ostvaruju i oni umirovljenici koji su mirovinu ostvarili izvan Republike Hrvatske, prebivalište imaju u Gradu Zagrebu i visina mirovine i mirovine i ukupnog prihoda jednak je ili manji od 1.210,00 kn, a predali su zahtjev, te potpisali Izjavu o ukupnim prihodima Gradskog ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb. Početak i način isplate isti je kao i za umirovljenike čija je mirovina ostvarena u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko pomoć nije podignuta u poštanskim uredima, od 27. do 30. siječnja 2004., može se podići u FINI, u Ulici Grada Vukovara 70, na šalteru 18.

Nakon 30. siječnja 2004. pomoć se za navedeni mjesec više neće isplaćivati.

Napominjemo da će pomoć za mjesec siječanj biti isplaćena samo onim umirovljenicima koji su, zaključno s 31.12.2003. godine, potpisali izjavu o ukupnim prihodima, izuzev opravdanog razloga (nepokretne osobe, bolesne i sl.). Navedene osobe mogu se javiti u prostorije Gradskog ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb na adresi Ulica grada Vukovara 56a, tel. 610-0923.

10. siječnja

Podvožnjak ispod Savske pušten u promet dva dana prije roka

Obilaskom podvožnjaka ispod Savske, gradonačelnica Vlasta Pavić, u društvu sa zamjenicima Milanom Bandićem i Stipom Tojčićem i suradnicima, dva je dana prije roka označila puštanje u promet toga ključnog prometnog objekta dugog 230 metara.

- Sutra se veliki broj naših sugrađana vraća sa skijanja, a otvaranjem pothodnika, nakon ugradnje nove javne rasvjete, spriječit će se nepotrebni prometni čepovi – rekla je gradonačelnica izrazivši zadovoljstvo dinamikom i kvalitetom radova.

Kako se čulo, dovršena je prva faza «osvjetljavanja» u sklopu koje su, među ostalim, ugrađena 152 bočna asimetrična tunelska reflektora na sjevernoj strani podvožnjaka.

U okviru druge faze koja će početi u subotu, 17. siječnja u ponoć i završiti u roku od 24 sata, slijedi ugradnja jednako toliko reflektora na južnoj strani podvožnjaka, te 132 tunelske fluo svjetiljke.

Po novome, danju će podvožnjak biti osvjetljavan svim svjetiljkama, a noću samo stropnim.

9. siječnja u Remetincu

Gradonačelnica posjetila obitelji s Opatovine

U društvu svoga zamjenika Milana Bandića i pomoćnice pročelnika za zdravstvo, rad i socijalnu skrb Višnje Fortune, dan nakon požara na Opatovini 15, gradonačelnica Vlasta Pavić posjetila je stradale obitelji što ih je Grad smjestio u hotel u Remetincu, te najavila da će dvoje školaraca do ponedjeljka dobiti nove udžbenike.

Grad će, najavila je, pomoći vlasnicima u ishođenju potrebnih dozvola za obnovu kuće, zaštićenog spomenika kulture.

Gradonačelnica je podržala i pridružila se akciji Jutarnjeg lista, predstavnici kojega su istoga dana stradalnicima uručili bonove Konzuma u vrijednosti od 1000 kuna i poklon pakete.

U subotu, 10. siječnja, u društvu urednika Gradske rubrike Gorana Gavranovića uručila im je 12 bonova tvrtke Lantea u vrijednosti od po 2000 kuna.


8. siječnja

U požaru izgorjela zgrada na Opatovini

Odmah nakon što je obaviještena o požaru u zgradi na Opatovini, u kojemu je, noćas, oko 3,15 sati, izgorjelo pet stanova, gradonačelnica Vlasta Pavić naložila je mjerodavnim službama da se upute na lice mjesta i izvide što je potrebno za adekvatno zbrinjavanje stradalih.

Nedugo zatim i sama je u susjednoj zgradi, u stanu susjeda koji je prihvatio stradalnike, razgovarala s njima i doznala da pretpostavljaju da je požar izbio zbog električnih instalacija u hodniku. No, kako je očevid u tijeku, prava informacija još nije dostupna.

- Zbog lakših ozljeda trinestogodišnja je djevojčica prevezena u bolnicu u Klaićevoj i sutra bi trebala biti otpuštena. Njena majka je, nakon liječničke obrade, izašla iz bolnice, a u bolnici je završila još jedna gospođa zbog opekotina na stopalu – izvijestila je gradonačelnica okupljene novinare, dodavši da je najveća sreća što nije bilo teže ozlijeđenih i smrtno stradalih.

Tijekom dana za obitelji iz Opatovine organiziran je smještaj u hostelu trgovačkog društva Vladimir Nazor u Remetincu.

Kako je naglasila Vlasta Pavić, Grad će im osigurati i hranu i odjeću, a za prvu sjednicu Poglavarstva najavila je razmatranje izvješća o događaju i utvrđivanje potrebnih mjera, ovisno o pojedinačnim potrebama obitelji.
31. prosinca/1. siječnja

70 tisuća Zagrepčana na Trgu bana Jelačića

U silvestarskoj noći, prije samog dočeka 2004. na Trgu bana Jelačića, gradonačelnica Vlasta Pavić, njen zamjenik Milan Bandić i predsjednica Gradske skupštine Morana Paliković Gruden posjetili su stanare u prenoćištu u Heinzelovoj ulici, dežurne u Javnoj vatrogasnoj postrojbi i ekipu Hitne pomoći u Đorđićevoj.

Pedesetak stanara, koliko ih je Novu dočekalo u prenoćištu, zahvalilo je gostima na blagdanskoj večeri i šampanjcu, a u razgovoru s vatrogascima čulo se da su bile samo tri intervencije zbog vatre u kontejnerima.

U Hitnoj je te noći dežuralo 11 ekipa koje su prije ponoći intervenirale nekoliko puta, većinom zbog povišenih temperatura i vala gripe koji je zahvatio Zagrepčane.

Na glavnome gradskom trgu Novu je godinu, uz nastup Miroslava Škore i mladih pjevačkih zvijezda Story Super Nove posljednje sekunde 2003. odbrojalo 70 tisuća Zagrepčana kojima je, uoči bogatog vatrometa, prvu čestitku uputila gradonačelnica.