clanak False

Dovršena je prva faza isporuke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

07.08.2020.
Isporukom 18.900 kontejnera za Grad Zagreb i 1.750 kontejnera za Grad Split u srpnju 2020. završena je prva faza isporuke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, u sklopu koje je za 284 grada i općine nabavljeno gotovo 48.000 kontejnera.
 
Grad Zagreb, kao korisnik, s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti  25. srpnja 2018. sklopio je Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te 19. travnja 2019. dodatak istom Ugovoru, kojima se utvrđuju ukupno prihvatljivi troškovi dijela projekta u ukupnom iznosu od 69.023.965,00 kuna, od čega se 85 % sufinancira iz sredstava EU-a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Grad Zagreb sudjeluje u prihvatljivim troškovima projekta u visini od 15 % sredstava, odnosno najviše 10.353.594,75 kuna.
 
Ukupna vrijednost projekta provedena na temelju poziva za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada“ iznosi 370 milijuna kuna, od čega se 85 % odnosi na bespovratna sredstva EU-a, dok preostali dio osiguravaju jedinice lokalne samouprave. Na temelju iskaza interesa 407 gradova i općina Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo je objedinjeni postupak javne nabave.
 
Ukupno će se nabaviti 1.230.695 komada spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada. U prvoj fazi projekta, koja je upravo završena, nabavljeni su spremnici većih zapremnina, odnosno kontejneri, dok će se u drugoj fazi projekta nabaviti spremnici za odvojeno prikupljanje otpada za kućanstva, odnosno kante.
 
Postupak nabave spremnika za kućanstva u završnoj je fazi te se isporuka 1.182.835 spremnika za 385 gradova i općina očekuje najesen.
 
Cilj projekta jest uspostava odvajanja otpada na mjestu njegova nastanka kako bi se smanjila količina miješanoga komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivoga komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu te povećale količine reciklabilnog otpada.
 
Nabavom spremnika koji se financiranju iz sredstava OPKK-a preko Fonda pomaže se jedinicama lokalne samouprave da provedu svoje zakonske obveze, odnosno osiguraju provedbu ciljeva i zadaća iz usvojenih planova gospodarenja otpadom, a time i Republici Hrvatskoj da izvrši svoje obveze preuzete Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji.
 
Dodatne informacije dostupne su na poveznici.
 

Vijesti i aktualnosti