clanak False

Objavljen drugi Poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. - 2027.

03.11.2023.
Program transnacionalne suradnje dunavske regije osigurao je 213,1 milijuna eura EU sredstava u razdoblju 2021.-2027. i obuhvaća devet država članica Europske unije (Austrija, Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Rumunjska, Slovačka i Slovenija) te pet država nečlanica (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija, Srbija i Ukrajina).
 
Objavljen je drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga s 38,7 milijuna eura Interregovih sredstava.
 
Poziv je otvoren do 29. ožujka 2024., 14:00 CET i pruža prilike za uključivanje u projekte transnacionalne suradnje usmjerene na poticanje regionalnog razvoja rješavanjem zajedničkih regionalnih izazova.
 
Prihvatljivi prijavitelji mogu biti tijela javne vlasti, neprofitne organizacije, obrazovne ustanove, istraživačke organizacije i druge relevantne dionike iz dunavske regije. Svaki projekt mora uključivati ​​najmanje tri financijska projektna partnera iz tri različite zemlje programskog područja.
 
Projekti se moraju usredotočiti na jedan od sljedećih posebnih ciljeva programa:
 
Prioritet 2 - Zelenija dunavska regija s niskim udjelom ugljika
SC2.2: Promicanje kapaciteta prilagodbe klimatskim promjenama u dunavskoj regiji i upravljanja katastrofama na transnacionalnoj razini u odnosu na rizike za okoliš, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima
SC2.3: Održivo, integrirano, transnacionalno upravljanje vodama i sedimentima u slivu rijeke Dunav koje osigurava dobru kvalitetu i količinu vode i ravnotežu sedimenata
SC2.4: Zaštita i očuvanje bioraznolikosti u ekološkim koridorima i eko-regijama od transnacionalnog značaja u Dunavskoj regiji
 
Prioritet 3 - Uključivija dunavska regija
SC3.1: Dostupna, uključiva i učinkovita tržišta rada
SC3.2: Dostupne i uključive kvalitetne usluge u obrazovanju, osposobljavanju i cjeloživotnom učenju
SC3.3: Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i društvenim inovacijama
 
Prioritet 4 - Bolje upravljanje suradnjom u dunavskoj regiji
SC4.2: Povećani institucionalni kapaciteti za teritorijalno i makroregionalno upravljanje.
 
Više informacija o Pozivu dostupno je na poveznici.
 
 

Vijesti i aktualnosti