clanak False

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

09.07.2021.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavio je 7. srpnja 2021. Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (u daljnjem tekstu: Poziv), Referentni broj: EnU-5/21.
 
Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.
Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,01%. 
Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:
1. električni bicikli,
2. turistička vozila na električni pogon,
3. vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
4. vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,
5. vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik. 
Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S),
  • tijela državne uprave,
  • javne ustanove,
  • trgovačka društva u javnom sektoru,
  • proračunski i izvanproračunski korisnici
  • te ostali pravni subjekti (osim udruga).  
Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.
Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 15.000.000,00 kuna.
Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija kako slijedi:
• do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše 2.000.000,00 kuna korisnicima koji su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima ili parkovima prirode, isključivo za kupnju turističkih vozila na električni pogon,
• do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kuna svim ostalim korisnicima. 

Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. srpnja 2021. godine u 9:00 sati.
Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.
 
Dodatne informacije i dokumentacija Poziva dostupna je na poveznici.

Vijesti i aktualnosti