clanak False

Objavljen Poziv "Izrada županijskih socijalnih planova" SF.3.4.08.01.

14.12.2023.

 

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je ograničeni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada županijskih socijalnih planova“ SF.3.4.08.01., u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 EUR, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda plus, u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“
 
Prijavitelji na Poziv su isključivo jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb.
 
Datum početka podnošenja projektnih prijedloga je 22.12.2023. godine.
Poziv je otvoren do 28.06.2024.

Sažetak: U okviru ovog Poziva financirat će se pružanje podrške županijama u izradi županijskih socijalnih planova, čije se usvajanje očekuje u 2024. godini, temeljenog na analizi kapaciteta, dostupnosti pružatelja usluga, analizi potreba i specifičnim ciljevima razvoja socijalnih usluga, s posebnim naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti. Također će se unaprijediti znanja djelatnika u županijama i savjetu za socijalnu skrb vezano uz socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova.

Opći cilj: Doprinijeti povećanju dostupnosti i ravnomjernom regionalnom razvoju socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Specifični ciljevi:
  • Pružiti podršku jedinicama područne (regionalne) samouprave u izradi županijskih socijalnih planova i
  • Osnažiti stručnjake za socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova.

ESF plus sufinanciranje (85%): 1.275.000,00 EUR
Nacionalno sufinanciranje (15%): 225.000,00 EUR

Trajanje projekata: najmanje 6 mjeseci, a najviše 12 mjeseci

Više informacija o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Vijesti i aktualnosti