clanak False

INTERREG VI-A IPA Program Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027.

04.05.2023.
INTERREG VI-A IPA Program Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027. otvorio je 3. svibnja 2023., u modalitetu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga, 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga te poziva zainteresirane na prijavu svojih projekta.
 
Na pozivu su otvoreni sljedeći programski prioriteti i specifični ciljevi:
 
Prioritet 1. Pametna ulaganja u istraživanje, inovacije i konkurentno poduzetništvo
Specifični cilj 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija
 
Prioritet 2. Zelena ulaganja u zaštitu okoliša i učinkovito upravljanje rizicima
Specifični cilj 2.1. Promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova
Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima
Specifični cilj 2.6. Promicanje prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo
 
Prioritet 3. Dostupne i otporne zdravstvene usluge
Specifični cilj 4.5. Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice
 
Prioritet 4. Održivi i uključivi turizam i kultura
Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama
 
Prijavitelj/partner mora ispunjavati sve sljedeće kriterije:
  • biti neprofitna pravna osoba od javnog interesa ili sa svrhom zadovoljavanja posebnih potreba od općeg interesa (profitne tvrtke nisu prihvatljive, niti kao vodeći partner niti kao projektni partner osim ako je osnovana i u 100% vlasništvu države, jedinica regionalne/lokalne samouprave)
  • biti uspostavljen  prema nacionalnom zakonu uj zemlji sudionici (Hrvatska, Bosna i Hercegovina i/ili Crna Gora)
  • podnositelji zahtjeva moraju biti registrirani najmanje 12 mjeseci prije roka za podnošenje prijave
  • privatni partner (bilo vodeći partner ili projektni partner) mora imati godišnji prihod za dvije zadnje zatvorene financijske godine (kumulativno) u iznosu najmanje jednakom iznosu zatraženih bespovratnih sredstava (iznosa bespovratnih sredstava tog partnera, a ne cjelokupnoga projekta).
 
Programsko područje obuhvaća:
12 županija iz Hrvatske (Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku, Karlovačku, Sisačko-moslavačku, Ličko-senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku, Dubrovačko-neretvansku, Bjelovarsko-bilogorsku, Požeško-slavonsku, Zagrebačku županiju)
109 općina/gradova i Distrikt Brčko iz Bosne i Hercegovine
12 općina iz Crne Gore
 
Projektno partnerstvo mora se sastojati od najmanje dva partnera iz različitih zemalja sudionica Programa od kojih jedan mora biti iz države članice EU (Hrvatske) a maksimalan broj partnera u prijavi je šest, uključujući vodećeg partnera.
Ukupna raspoloživost sredstava po ovom pozivu je 41.095.300,00 eura EU sredstava.
 
Maksimalna stopa sufinanciranja EU sredstvima: 85% ukupnog proračuna projekta.
 
Rok za predaju projektnih prijava je do 28. srpnja 2023. do 15:00 sati.
 
Svi dokumenti te detaljne informacije o Pozivu mogu se pronaći ovdje.
 
Dodatne informacije kao i termine i mjesta informativnih radionica možete naći na poveznici: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-vi-a-ipa-program-hrvatska-bosna-i-hercegovina-crna-gora-2021-2027-1-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/.

Vijesti i aktualnosti