clanak False

Održana 1. radionica u okviru projekta GenProcure

22.12.2023.

U četvrtak, 21. prosinca 2023. u 9 sati u prostorijama ZgForuma na adresi Gajeva 27 održana je prva radionica URBACT lokalne grupe (u nastavku teksta: ULG grupa) u sklopu projekta „GenProcure – ravnopravnost spolova u javnoj nabavi“.
 
Cilj prvog sastanka grupe bio je upoznati sve sudionike i definirati učestalost održavanja sastanaka u naredne dvije godine sukladno projektnim aktivnostima i međunarodnim sastancima projektnog tima. UGL je lokalno radno tijelo koje je osnovao Grad Zagreb, kao grad partner na projektu, a okuplja relevantne dionike s ciljem adresiranja i sustavnog angažiranja na temu ravnopravnosti spolova, konkretno u ovom slučaju na temu ravnopravnosti spolova i njene implementacije u sustav javne nabave. Uključeni sudionici su predstavnici javnog, privatnog sektora te organizacija civilnog društva i akademske zajednice. Glavni zadatak ULG grupe je izrada nacrta integriranog akcijskog plana koji će pokušati identificirati izazove i nedostatke vezane za ravnopravnost spolova te isporuka smjernica i preporuka u Akcijskom planu te primjerom dobre prakse potaknuti na veću osviještenost na predmetnu temu. Za koordinatoricu URBACT lokalne grupe imenovana je gđa Kristina Ercegović, predstavnica poduzetnika. Osim navedenih tema, sudionici radionice su iznjeli neka svoja iskustva i opažanja na temu ravnopravnosti spolova s kojima su se susreli u zadnje vrijeme.