clanak False

Objavljen Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu

07.12.2023.
Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu kojim potiče sve zainteresirane da aktivno sudjeluju i predstave svoje projekte koji će doprinijeti inovacijama i razvoju obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi.
 
Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za mobilnost u svrhu učenja za mlade i osobe koje rade s mladima, aktivnosti sudjelovanja mladih i aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU.
 
Pozivom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

1. Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
 • Mobilnost u svrhu učenja za pojedince u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.
 • Aktivnosti sudjelovanja mladih.
 • DiscoverEU – aktivnosti uključivanja.
 • Virtualne razmjene u visokom obrazovanju i među mladima.
 • Mobilnost osoblja u području sporta.
2. Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija
 • Suradnička partnerstva.
 • Mala partnerstva.
 • Partnerstva za izvrsnost, uključujući centre strukovne izvrsnosti i Akademije za stručno usavršavanje učitelja.
 • Aktivnosti Erasmus Mundus.
 • Partnerstva za inovacije, poput saveza za inovacije.
 • Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta.
 • Neprofitna europska sportska događanja.
3. Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politika i suradnji
 • Mladi Europe zajedno.
 • aktivnosti Jean Monnet:
- aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja
- aktivnosti Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja.
 
Cjelovite informacije o načinima sudjelovanja dostupne su u Vodiču kroz program Erasmus+ za 2024. godinu.

Prijavni obrasci dostupni su na službenim internetskim stranicama Europske komisije.

Tekst Poziva dostupan je ovdje.
 
Što sve trebate znati kada pokrećete Erasmus+ doznajte u Koracima za sudjelovanje.
 

 

Vijesti i aktualnosti