clanak False

Sanacija šteta nastalih potresom od 22. ožujka 2020. godine na energetskoj infrastrukturi i energetskim postrojenjima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

07.10.2021.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 6. listopada 2021. poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru Sanacija šteta nastalih potresom od 22. ožujka 2020. godine na energetskoj infrastrukturi i energetskim postrojenjima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, referentna oznaka: FSEU.2021.ENERGETIKA.MINGOR.
 
Predmet ovog Poziva je saniranje šteta od potresa koja je nastala na energetskoj infrastrukturi i energetskim postrojenjima, građevinama i energetskom sustavu u cjelini (električna energija, toplinska energija i prirodni plin) na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.
 
Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja energetske infrastrukture, energetskih postrojenja i energetskog sustava u cjelini oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te dovođenje istih na razinu prije potresa na tehnički prihvatljiv i gospodarski opravdan način.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 18.922.000,00 HRK, dok intenzitet bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova.
 
Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji: 
•             pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost distribucije električne energije, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja;
•             pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost distribucije plina, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja;
•             pravne osobe koje  imaju koncesiju za distribuciju i opskrbu toplinske energije temeljem dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije na području pogođenom potresom, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja visine alokacije ovog Poziva, odnosno najkasnije do 30. studenog 2021. godine.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od  dana objave Poziva.
 
Dodatne informacije o ovome Pozivu dostupne su na sljedećoj poveznici.
 

Vijesti i aktualnosti