clanak False

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte (Seed Money Facility – SMF) u okviru Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.

30.11.2023.

Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021.-2027., otvorio je Poziv za dostavu projektnih prijedloga za male projekte (Seed Money Facility – SMF).
 
Poziv će biti otvoren do 29. ožujka 2024. godine u 14:00 sati.
 
Program daje mogućnost za suradnju na strateškim područjima unutar dunavske regije između zemalja članica EU i susjednih zemalja, a u obuhvaća devet članica Europske unije (Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Njemačku) te pet država nečlanica (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldovu i Ukrajinu).
 
Kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte (SMF) želi se pokrenuti razvoj strateških projekta koji su u skladu s prioritetima Strategije Europske unije za dunavsku regiju (EUSDR), a projektni prijedlozi podneseni u okviru ovog poziva moraju biti usklađeni najmanje s jednim od 12 prioritetnih područja (PA) te se jasno odnositi na akcijski plan i ciljeve EUSDR-a.
 
Strateški projekti proizašli iz ovog poziva moraju biti koncipirani tako da se mogu financirati u okviru bilo koje sheme javnog financiranja dostupne u dunavskoj regiji (nacionalno, EU) ili kroz privlačenje potpore privatnih investitora, međunarodnih financijskih institucija i javno-privatnih partnerstava.
 
Vrijednost poziva je 3,6 milijuna eura iz Interreg fonda, uz stopu sufinanciranja od 80%. Projektni prijedlozi moraju uključivati najmanje 2, a najviše 5 financijskih partnera iz minimalno 2 zemlje programskog područja. Prihvatljivi su projektni partneri s čitavog teritorija Republike Hrvatske.
 
Prihvatljivi projektni partneri: nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela, privatne institucije (profitne i neprofitne) i međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu.
 
Više informacija o navedenom dostupno je na poveznici, a sva pitanja vezana uz Poziv i pomoć pri traženju projektnih partnera moguće je kontaktirati i nacionalnu kontakt točku za Republiku Hrvatsku.
 

Vijesti i aktualnosti