clanak False

Grad Zagreb proširuje pravo na besplatni kupon za Pretplatnu kartu ZET-a na velik broj umirovljenika i starijih osoba

25.07.2023.
Grad Zagreb planira značajno povećati dohodovni cenzus za umirovljenike i osobe starije dobi s 424,71 eura na 560 eura, koliko iznosi minimalna plaća u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu. Time će velik broj umirovljenika po prvi put steći pravo na besplatni godišnji kupon za Pretplatnu kartu javnog prijevoznika ZET-a.
 
Najvažnija je to izmjena Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba koja je u javnom savjetovanju od 21. srpnja do 20. kolovoza 2023.
 
Procjenjujemo da ćemo na ovaj način obuhvatiti oko 20.000 novih umirovljenika i osoba starije životne dobi kojima ćemo na taj način olakšati mobilnost i ublažiti posljedice povećanja troškova života“ rekla je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba.
 
Radi se o prvom povećanju dohodovnog cenzusa nakon 11 godina. Naime, u proteklih nekoliko godina veliki broj umirovljenika i osoba starije životne dobi izgubilo je pravo na besplatni godišnji kupon za Pretplatnu kartu ZET-a zbog povećanja mirovina koje nije pratilo i povećanje dohodovnog cenzusa”, pojašnjava Dolenec.
 
Navedeno proširenje prava znači da će Grad Zagreb godišnje izdvojiti iz proračuna 2.8 mil eura više za ovu svrhu. Grad namjerava ove izmjene Odluke usvojiti na sjednici Gradske skupštine 7. rujna.
 
Osim umirovljenika, predloženim izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi uvode se nova ili povećavaju postojeća prava vezano uz besplatni godišnji kupon za Pretplatnu kartu ZET-a i za još dvije kategorije građana.
 
Prvo se odnosi na besplatni godišnji kupon za Pretplatnu kartu ZET-a za redovite učenike i studente te učenike i studente s teškoćama u razvoju koja su smještena u ustanove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji na području Grada Zagreba, a koja nemaju ispunjen uvjet prebivališta na području Grada Zagreba.
 
Drugo se odnosi na besplatni mjesečni kupon za Pretplatnu kartu ZET-a za žrtve nasilja u obitelji (uključujući i djecu) smještene u skloništa na području Grada Zagreba, koji nemaju prebivalište u Gradu Zagrebu, a to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi.
 
Uz to, predloženim izmjenama se iznos novčane naknade Grada Zagreba korisnicima doplatka za pomoć i njegu i osobnu invalidninu podiže s 26,54 eura mjesečno na 50 eura mjesečno za tri kategorije korisnika: djecu korisnike iz obitelji s troje ili više djece, djecu iz jednoroditeljskih obitelji te djecu iz obitelji sa samohranim roditeljem. Obuhvaćanjem djece iz obitelji s troje ili više djece pomažemo korisnike mjere roditelj odgojitelj koji su socijalno ugroženi.
 
Nadalje, predložene izmjene Odluke o socijalnoj skrbi donose povoljniji tretman za jednoroditeljske obitelji na način da se obiteljska mirovina izuzima iz prihoda koji se ubrajaju za ostvarivanje prava na novčanu naknadu osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, čime težimo proširiti krug korisnika ove novčane naknade.
 
Izmjene Odluke donose i usklađivanja sa Zakonom o socijalnoj skrbi u smislu proširenja kategorija korisnika koji imaju pravo na naknadu za troškove stanovanja i besplatni godišnji kupon za Pretplatnu kartu ZET-a na strance sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Gradu Zagrebu, osobe bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Gradu Zagrebu te strance s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima.

Gradske vijesti