clanak False

Instruktivni seminari za maturante

19.04.2017.

ORGANIZACIJA INSTRUKTIVNIH SEMINARA ZA MATURANTE ZA POLAGANJE RAZREDBENIH ISPITA NA FAKULTETIMA, VELEUČILIŠTIMA I VISOKIM ŠKOLAMA

Grad Zagreb i u nadolazećoj 2009. nastavlja s realizacijom programa održavanja instruktivnih seminara za maturante - polaznike srednjih škola Grada Zagreba i maturante s prebivalištem na području Grada Zagreba, za polaganje razredbenih ispita na fakultetima, veleučilištima i visokom školama.

OVDJE pogledajte raspored održavanja seminara.