clanak False

S novim maturantima po novi Guinnessov rekord

10.02.2009.

 Danas je u Gradu mladih „Granešina“ održan sastanak s ravnateljima srednjih škola Garda Zagreba.

Radi se o kvartalnim sastancima koji su kao nova praksa Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport izuzetno popularni i pozitivno ocjenjeni kod ravnatelja srednjih škola Grada Zagreba.

Na današnjem sastanku, uz pročelnicu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Jelenu Pavičić Vukičević, sudjelovala je i njena zamjenica za odgoj i obrazovanje Biserka Bucković te pomoćnica za obrazovanje i mlade Božica Šimleša.

Najvažnije teme današnjeg sastanka bile su povećanje mjera sigurnosti u odgojno obrazovnim institucijama, Dan maturanata i maturantska parada, ali i tema koja najviše zanima ravnatelje, a to je investicijsko održavanje i opremanje u 2009. godini.

Pomoćnica pročelnice za obrazovanje i mlade Božica Šimleša upoznala je ravnatelje sa projektima koji se na zadovoljstvo Gradskog ureda ali i učenika i ravnatelja srednjih škola Grada Zagreba, nastavljaju i ove godine, kao što su instruktivni seminari, „Dojdi osmaš, Zagreb te zove“ i naposljetku Dan Maturanata odnosno Maturantska parada.

Naglasila je kako možemo biti iznimno ponosni na naše maturante koji su prošle godine oborili Guinnessov rekord u kategoriji „Najveći istodobni ples“ , a ove godine zagrebački će maturnaniti svoj podvig pokušati ponoviti. Također je naglašeno da otkad se organiziraju proslave maturanata u Gradu Zagrebu, štete koje se mjere dan poslije nisu niti blizu milijunskih iznosa kako je to bilo nekad.  

Jelena Pavičić Vukičević naglasila je da je ovakav način organiziranja matrurantske parade jedini ispravan, a odgovornost za sada već izolirane slučajeve trebamo podijeliti i nitko od te odgovornosti ne može i ne smije bježati.

“Stihijskog divljanja će uvijek biti, a na nama je da ga svedemo na najmanju moguću mjeru, i svi oni propusti koji su se dogodili u prošloj godini, učiniti ćemo sve da se ne ponove u ovoj, dodala je Jelena Pavičić Vukičević.

U nastavku sastanka razgovaralo se o investicijama pa je spomenuto i to da je s naslova investicijskog održavanja, opremanja objekata i uređenja objekata Gradski ured izdvojio  36,5 milijuna kuna, a specifikacija utrošenih sredstava na jučerašnjem sastanku dostavljena je i ravnateljima srednjih škola.

Pročelnica Gradskog ureda Jelena Pavičić Vukičević izrazila je nadu da će se rebalansom proračuna možda namaknuti dodatna sredstva, jer potrebe u osnovnom i srednjom školstvu u Gradu Zagrebu danas su dosta velike, a nešto je bolja situacija s dječjim vrtićima.

Na kraju ovog, za sve aktere,  izuzetno vrijednog sastanka, kratkom je prezentacijom provedene ankete na uzorku od 42 ravnatelja zagrebačkih srednjih škola i učeničkih domova,  sve prisutne upoznala zamjenica pročelnice za odgoj i obrazovanje Biserka Bucković.

Cilj ove ankete je aktivnije uključivanje ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova u donošenje odluka o unaprjeđivanju uvjeta za ostvarivanje odgojno obrazovnog procesa.

Anketa će svojim rezultatima učinjenog na području komunikacije s ravnateljima, Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport, između ostalog, dati smjernice daljnjeg rada i razvoja međusobnih odnosa.