clanak False

Projekt Zagreb City_Memorandum o razumijevanju

03.09.2019.

Osvrt na projekt


Promišljanje održivog razvoja Grada Zagreba ne može izostavljati urbano transformiranje prostora Velesajma i Hipodroma koji zauzimaju više od milijun četvornih metara i jedan je od najvrjednijih gradskih strateških prostora u samome težištu grada. S jedne strane je omeđen rijekom Savom pa se nameće nužnost povezivanja tog prostora sa savskim priobaljem i promišljanje novih prometnih rješenja, uključujući i mostove. O prostoru se u stručnim krugovima i uz suradnju s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu intenzivnije govori još od 2015. Pored prostornih, niz je drugih razloga za promišljanje razvoja tog prostora, od ekonomskih te socijalnih i neizostavno okolišnih.  

Ohrabrivanjem privatnih investicija o kojima se u javnosti i stručnim krugovima mnogo priča i koje svi priželjkuju, dobio bi se značajan pozitivan efekt na rast BDP-a cijele zemlje, a u slučaju projekta Zagreb City bi se moglo raditi o nekoliko milijardi eura. Važan je i utjecaj na  povećanje zaposlenosti, ne samo u domaćem građevinskom sektoru nego i na otvaranje predstavništava velikih stranih kompanija koje bi u inovativnom, modernom urbanom području mogle pronaći respektabilne poslovne prostore za svoje potrebe. Sve su to značajni ekonomski ciljevi koji se mogu postići razvojem  toga prostora. Socijalni aspekt se ogleda kroz novi život i nove prilike za sve Zagrepčane te u mogućnosti povećanja broja stanovnika zbog bolje javne infrastrukture i javne usluge.  

Uređenjem,  postojeći prostora bi se otvorio za sve građane jer današnji Velesajam i Hipodrom su ograđeni pa im je pristup ograničen, a njihovom se ponudom koristi neznatan broj građana i to manjim dijelom njegova ogromna potencijala. Osim stambenih i komercijalnih prostora te javne infrastrukture, uredile bi se zelene površine i parkovi dostupni za sve.
Prostor koji obuhvaća projekt Zagreb City trebao bi postati drugo moderno središte grada, nezaobilazna turistička destinacija, a uz sadržaje planiranog modernog Kongresno-sajamskog centra i Tehnološkog parka, Inovacijskog centra i Centra robotike te atraktivnih poslovnih prostora, bio bi i važan poslovni centar Grada Zagreba. Prostor sadašnjeg Velesajma bi postao  centar poslovnih okupljanja ne samo Zagreba nego cijele Republike Hrvatske. Razvoj tog prostora značajno bi doprinio  razvoju Novog Zagreba jer bi mu se udahnuo novi život. Pješačka zona, parkovi, zelene površine s komercijalnim i ugostiteljskim sadržajima bi podigli kvalitetu života, a moderna i nova javna, poslovna i komercijalna infrastruktura bi povećala vrijednost nekretnina u Novom Zagrebu.

Tako mi u Gradskoj upravi vidimo „Zagreb City“.

Nakon Javnog poziva za iskaz interesa investitora te promišljanja oko načina realizacije projekta i poslovnog modela, slijedi niz postupaka koji uključuju prostorno planiranje i programiranje, a najbolji put za odabir cjelovitog prostornog rješenja je postupak provedbe urbanističko-arhitektonskog natječaja te dodatno raspravljeno i stručno razrađeno odabrano natječajno rješenje izradom urbanističkog plana uređenja.
 
Dosadašnje aktivnosti:
Na mrežnim  stranicama Grada Zagreba je 13. veljače 2019., a u javnim glasilima 14. veljače 2019. je  objavljen Javni poziv investitorima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u razvoju i realizaciji projekta radnog naziva „Grad u Gradu“
Zaključak o osnivanju povjerenstva za razmatranje pisama namjere s iskazanim interesom za sudjelovanje u razvoju i realizaciji projekta „Grad u Gradu“ je donesen 1. ožujka 2019 u Zagrebu. Zaključak je objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, br. 6, od 25. ožujka 2019.
Povjerenstvo za razmatranje pisama namjere s iskazanim interesom za sudjelovanje u razvoju i realizaciji projekta „Grad u Gradu“ u Zagrebu se sastalo 5. ožujka 2019. radi razmatranja pisama namjere što su pristigla na Javni poziv.  
 
Povjerenstvo je razmotrilo zaprimljena pisma namjere te je jednoglasno utvrdilo:
 
  1. U zadanom roku su zaprimljena 3 pisma namjere s iskazanim interesom pravnih osoba navedenih prema redoslijedu zaprimanja:
  1. EUROMAX AG (Švicarska)
  2. EAGLE HILLS ( Ujedinjeni Arapski Emirati)
  3. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL (Francuska).
  1. Tvrtka EUROMAX AG  ne zadovoljava uvjete iz Javnog poziva s obzirom da je  pismo namjere s iskazom interesa dostavila na engleskom jeziku i bez popratne dokumentacije. Stoga, sukladno uvjetima iz Javnog poziva, predmetno pismo namjere se neće dalje razmatrati.
  2. Propisane uvjete iz Javnog poziva u potpunosti zadovoljavaju  tvrtke EAGLE HILLS i BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL
  3. Kriterije na temelju kojih se vrjednovala dokumentacija priložena uz pisma namjere, a što se odnosi na financijske kapacitete, referencije tvrtki, stručnost i sposobnost vodećih stručnih osoba, iskustvo u realizaciji i upravljanju s projektima sličnih predmetu Javnog poziva.  
 
Tvrtka EAGLE HILLS je u dostavljenim referencijama dokazala da ima izvanredno iskustvo u razvoju projekata sličnog opsega i zahtjevnosti zadatka, posebice na temu urbane regeneracije u gradovima koje obilježava brzi rast. Projekti iz portfolia Eagle Hillsa nisu projekti akupunkturnog karaktera nego oni koji tretiraju cjelovite urbane zone.
 
U Opisu projekta objavljenog Javnog poziva navedena je nužna urbana i gospodarska transformacija prostora koja će taj dio grada učiniti privlačnim za građane, turiste i poslovne subjekte te će mu dati značaj koji povijesno zaslužuje. Stoga su referencije tvrtke EAGLE HILLS okarakterizirane kao optimalne za eventualnu buduću suradnju.

Povjerenstvo za razmatranje pisama namjere s iskazanim interesom za sudjelovanje u razvoju i realizaciji projekta „Grad u Gradu“ u Zagrebu je gradonačelniku Grada Zagreba predložilo prihvaćanje pisma namjere s iskazom interesa zainteresiranog investitora EAGLE HILLS (Ujedinjeni Arapski Emirati) te potpisivanje memoranduma o razumijevanju s istim, a radi daljnje koordinacije, razvoja i realizacije projekta  „Grad u Gradu“.
 
Dana 14. lipnja 2019. gradskim zastupnicima je dostavljen odgovor kojim je obrazloženo sve navedeno te je istaknuto da naredne aktivnosti, nužne za pripremu i provedbu projekta „Grad u Gradu“ obuhvaćaju propisane postupke izrade odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije te postupak provedbe javnoga međunarodnog urbanističko-arhitektonskog natječaja radi odabira najboljega idejnog rješenja kao buduće stručne podloge za izradu urbanističkog plana uređenja.  Također je navedeno da će se za   potrebe provedbe međunarodnoga javnog natječaja izraditi natječajni elaborat s programskim zadatkom te će uz uvjete natječaja, predstavljati okvir za odabir natječajnih radova i implementaciju natječajnih rješenja u prostorne planove. Istovremeno s izradom natječajnog elaborata, započela je izrada analize i revalorizacije prostora Zagrebačkog velesajma u dijelu zaštite nepokretnih kulturnih dobara te će konačne smjernice zaštite biti ugrađene u sve prethodno navedene dokumente.

Memorandum o razumijevanju između Eagle Hillsa i Grada Zagreba potpisan je 12. ožujka 2019. radi iskazivanje interesa i namjere te načelnog utvrđivanja projektnih uvjeta. Konačni uvjeti za realizaciju projekta bi se utvrdili ugovorima.  U polaznim osnovama Memoranduma o razumijevanju je navedeno da se pravni poslovi vezani uz projekt sklapaju uz suglasnost predstavničkog tijela, odnosno Gradske skupštine Grada Zagreba.

U članku 15. točka 15.3. je navedeno da svaka ugovorna strana može prekinuti pregovore u vezi s projektom bez potrebe da navede bilo koji od razloga za takav postupak ili bez ikakve obveze prema drugoj ugovornoj strani. U članku 20. je navedeno da Memorandum ne predstavlja zakonsku obvezu niti stvara zakonska prava ili obveze između ugovornih strana.

Gradska uprava Grada Zagreba zainteresiranim osobama je omogućila uvid u sadržaj Memoranduma o razumijevanju, a radi povećanog interesa javnosti Memorandum o razumijevanju javno je objavljen 3. rujna 2019. na mrežnim stranicama Grada Zagreba.

 
Memorandum o razumijevanju

Gradske vijesti - 2019.