clanak False

Model pomoći Grada Zagreba u stambenom zbrinjavanju mlađih znanstvenika

U auli Sveučilišta u Zagrebu večeras je predstavljen model pomoći Grada Zagreba u stambenom zbrinjavanju mlađih znanstvenika na projektu Podbrežje.
24.11.2016.

U auli Sveučilišta u Zagrebu večeras je predstavljen model pomoći Grada Zagreba u stambenom zbrinjavanju mlađih znanstvenika na projektu Podbrežje.

Ovo je velika pomoć znanstvenim novacima čime im pomažemo da se egzistencijalno zbrinu i na taj način ostanu u ovom gradu i ovoj zemlji, napomenuo je gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, dok je rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras posebno istaknuo činjenicu da na zagrebačkom sveučilištu ima oko 970 novaka koji bi mogli postati docenti i biti zainteresirani za ovu mjeru.

Kako se moglo čuti, Grad Zagreb u okviru svoje društvene odgovornosti u partnerstvu sa Sveučilištem u Zagrebu želi pomoći u stambenom zbrinjavanju mlađeg nastavnog osoblja na Sveučilištu s ciljem da mladi i obrazovni ljudi ostanu u Hrvatskoj. Grad time ulaže u ljudski kapital, a što će imati višestruki povrat mjeren u demografskim, gospodarskim, socijalnim i političkim učincima.

Tako će Grad, u okviru Zagrebačkog modela stanogradnje, programa namijenjenog Sveučilištu, kupcima stanova subvencionirati kamatu stambenih kredita tako što će kupci plaćati kamatnu stopu u iznosu 2%, a razliku će subvencionirati Grad. Stambeni krediti u ovom programu bit će povoljniji od tržišnih i neće se tražiti polog, dok će stanovi također biti jeftiniji od tržišnih.  Matematičkim riječnikom to je na 10 godina na stan od 50 do 80 kvadrata između 10 i 20 tisuća eura uštede ili točnije 222 eura po kvadratu na 10 godina, rekao je gradonačelnik.

Riječ je o stambenom naselju Podbrežje, obuhvata 19,4 ha u kojem se planiraju izgraditi samostojeće stambene i poslovne građevine, dvije predškolske ustanove, škola, kulturno informativni centar, bazenski kompleks i sportska dvorana, parkovi i igrališta.

Današnja prezentacija i Sporazum koji smo ljetos potpisali su conditio sine qua non zagrebačkog i hrvatskog napretka, zaključio je gradonačelnik Bandić.

Podsjetimo, 12. srpnja ove godine Grad Zagreb i Sveučilište u Zagrebu potpisali su Sporazum o suradnji čime se nastavila uspješna suradnja u ostvarivanju zajedničkih ciljeva te predstavlja projekciju suradnje dviju institucija u sljedećih desetak godina.
 
PREZENTACIJA

Gradske vijesti - 2016.