clanak False

Održan je Okrugli stol u okviru projekta ISHOD – „Unapređivanje modela socijalnog stanovanja u Gradu Zagrebu“

20.04.2023.
Project ISHOD – “Improving Social Housing Model in the City of Zagreb”/
Projekt ISHOD – „Unapređivanje modela socijalnog stanovanja u Gradu Zagrebu“

Grad Zagreb u partnerstvu s organizacijom Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (Slovenija) u razdoblju od 01. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. provodi projekt „Improving social housing model in the City of Zagreb“ (Akronim ISHOD) (u daljnjem tekstu: Projekt), sufinanciran temeljem natječaja Europske komisije, Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA), u okviru programa Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV). Projekt je odobren za sufinanciranje u iznosu od 10.570,00 eura.
 
Cilj Projekta je razmjena iskustava Javnog stanovanjskog sklada Mestne občine Ljubljana i Grada Zagreba o modelima socijalnog stanovanja. Socijalno stanovanje važan je dio pristupačnog stambenog rješenja i sredstvo za pružanje pristupačnog stana onima kojima stanovanje nije dostupno putem tržišta.
 
Grad Zagreb je u suradnji s projektnim partnerom dana 19. travnja 2023. godine održao Okrugli stol u Domu za starije osobe Trnje, Poljička ulica 12, Zagreb, u cilju prikazivanja rezultata istraživanja sa fokus grupe održane 17. ožujka 2023. u Zagrebačkom inovacijskom centru – ZICER te konkretnih primjera dobre prakse iz Ljubljane.
 
S obzirom da je socijalno stanovanje važan čimbenik socijalne politike, na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici akademske zajednice, organizacija civilnog društva, nadležnih ureda gradske uprave Grada Zagreba, nadležnih Odbora Gradske skupštine Grada Zagreba te predstavnici projektnog partnera iz Slovenije, a koji se bave pitanjem socijalnog stanovanja te rade s osobama u potrebi za takvom vrstom usluge.
 
Na okruglom stolu u svojstvu govornika sudjelovali su:
  • Sašo Rink, univ. dipl. iur., Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (Slovenija)
  • prof. dr. sc. Gojko Bežovan, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada
  • Suzana Horvat Kutle, mag. paed. soc., Caritas Zagrebačke nadbiskupije
  • asist. Tamara Relić, mag .ing. arch., Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
 

Aktualnosti / događanja