clanak False

Provedbom Socijalnog plana do ravnomjernije dostupnosti socijalnih usluga

30.01.2024.

Socijalni plan

Socijalni plan Grada Zagreba, čija izrada je u tijeku, strateški je dokument za planiranje mreže socijalnih usluga i osiguranje njihove ravnomjerne dostupnosti pod jednakim uvjetima
 
Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, u suradnji i uz podršku Savjeta za socijalnu skrb, pristupio je izradi Socijalnog plana Grada Zagreba za razdoblje od 2024. do 2026. Naime, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, izrada Socijalnog plana obveza je jedinica područne (regionalne) samouprave i izrađuje se sukladno Pravilniku o jedinstvenoj metodologiji za procjenu potreba koju, pored procjene potreba, definiranja ciljeva, mjera i aktivnosti, čini i evaluacija i praćenje samoga plana.
 
Novi Socijalni plan obuhvatit će analizu kapaciteta, dostupnost pružatelja socijalnih usluga, analizu potreba i specifične ciljeve razvoja institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga s posebnim naglaskom na skupine u većem riziku od socijalne isključenosti.
Trenutne aktivnosti usmjerene su procjeni dostupnosti  i kapaciteta pružatelja socijalnih usluga  koji djeluju na području Grada Zagreba, neovisno o osnivaču; od  javnih ustanova, preko organizacija civilnog društva, vjerskih zajednica do privatnih pružatelja, fizičkih osoba. Tijekom siječnja na njih preko 1000 odaslan je upitnik koji će poslužiti kao podloga za definiranje ciljeva, mjera i aktivnosti za razdoblje od tri godine.
 

Aktualnosti / događanja