clanak False

Održana Konferencija „Znanost susreće regije“

22.10.2019.

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba održao je konferenciju „Znanost susreće regije“ dana 17. listopada 2019. godine u Zagrebu, povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti.
 
Konferencija je odobrena od strane Europske komisije, Zajedničkog istraživačkog centra/Joint Research Centre, službe Europske komisije za znanost i znanje i Europskog parlamenta, u okviru pilot projekta „Znanost susreće parlamente/Znanost susreće regije“, koji ima za cilj približiti znanstvenike i kreatore politika, poticati međusobno razumijevanje, raspravljati o relevantnim pitanjima politika koristeći znanstvene dokaze, približiti znanost građanima te povećati povjerenje ljudi u znanost pokazujući ključne doprinose znanosti u društvu.
 
Tematski, Konferencija je bila usmjerena na socijalnu politiku Grada Zagreba, dosadašnji proces socijalnog planiranja, ostvarene rezultate, moguće izazove u stvaranju socijalnog plana za naredno razdoblje kao i sve veću važnost suradnje Grada Zagreba, akademske zajednice, istraživačkih instituta kao i šire javnosti u cilju pronalaženja novih rješenja i inovacija u provođenju i kreiranju socijalne politike na lokalnoj razini.
 
U vrlo bogatom programu konferencije sudjelovali su razni stručnjaci, predstavnici akademske zajednice, ustanova, organizacija civilnog društva, upravnih tijela Grada Zagreba i Zajedničkog istraživačkog centra/Joint Research Centre (JRC) službe Europske komisije za znanost i znanje.
 
Konferencija je svečano otvorena uz pozdravni govor pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Romane Galić univ.spec.act.soc., predstojnika Studijskog centra socijalnog rada, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr.sc. Ivana Rimca i Stijna Verleyena, PhD, kordinatora Pilot projekta „Znanost susreće regije“, Zajedničkog istraživačkog centra (JRC).
 
Prvu prezentaciju putem video poziva, održao je Marcos Domínguez Torreiro, PhD, znanstveni suradnik Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) iz Bruxellesa na temu "The Social Scoreboard online tool: A quick start guide " (Socijalni pokazatelji, kratki vodič za početnike).
 
            Profesori Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr.sc. Zdenko Babić i doc.dr.sc. Danijel Baturina održali su prezentaciju pod nazivom: „Socijalni plan Grada Zagreba – što je planirano i što je do sad postignuto?“  u kojoj su ukratko predstavili tijek dosadašnjeg procesa socijalnog planiranja u gradu Zagrebu, analizirali postignute rezultate sva četiri postavljena strateška cilja aktualnog Socijalnog plana Grada Zagreba 2014.-2020. te dali mišljenje za daljnje unaprjeđenje i razvijanje socijalnog planiranja kroz analizu mjera i aktivnosti.
 
Prof.dr.sc. Zdenko Babić i doc.dr.sc. Danijel Baturina uputili su sve sudionike kako prevladati moguće izazove u izradi i osmišljavanju novog socijalnog plana za naredno razdoblje, istaknuli važnost suradnje Grada Zagreba, akademske zajednice, svih socijalnih partnera kao i šire javnosti u cilju pronalaženja novih rješenja i inovacija u provođenju i kreiranju socijalne politike.
            Strateške ciljeve Socijalnog plana Grada Zagreba i trenutne izazove predstavili su stručnjaci kroz navedene teme:
            „Socijalni izazovi cjeloživotnog učenja“,  doc.dr.sc. Tihomir Žiljak ,
          „Prati li socijalna politika nalaze znanstvenih istraživanja u kreiranju  mjera  suzbijanja siromaštva? , izv. prof. dr.sc. Olja Družić Ljubotina
         "Ljudska prava, diskriminacija i ravnopravnost – pogled iz kuta znanosti i prakse", doc.dr.sc. Marina Milić Babić
 „Može li Socijalni plan Grada Zagreba biti sredstvo društvenih promjena?“, Nedjeljko Marković, dipl. soc. radnik
 
U drugom dijelu Konferencije provela se panel rasprava na temu „ Što je do sada postignuto? Socijalni Zagreb“ u kojoj su predstavnici udruga, ustanova, akademske zajednice i Grada Zagreba predstavili primjere dobre prakse iz organizacija iz kojih dolaze te se osvrnuli na usku povezanost teorije (znanstvenih dokaza) i prakse (uspješnog djelovanja).
 
U panel raspravi sudjelovali su: prof.dr.sc. Irena Cajner Mraović, zastupnica Gradske skupštine Grada Zagreba, mr.sc. Marinka Bakula Anđelić, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, mr.sc. Željka Barić, ravnateljica Doma Duga – Zagreb, Marica Mirić dipl.ing.prometa, predsjednica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH), Branimir Šutalo, prof., predsjednik Udruge slijepih Zagreb, prof.dr.sc. Danijel Labaš, redoviti profesor i predstojnik Odsjeka za komunikologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, mr.Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske i Ana Marija Španić, mag. psihologije, psihologinja u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.
 
Nakon panel rasprave, Romana Galić univ.spec.act.soc., pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, održala je prezentaciju na temu „Socijalni plan Grada Zagreba; metode, ciljevi, očekivanja“ u kojoj je prikazala iz prve ruke od kada je i na koji način Grad Zagreb počeo planirati i provoditi aktivnu socijalnu politiku, što je naučeno iz dosadašnjeg planiranja i provedbe te ciljeve i očekivanja za dalje.
 
Antonio Matković, glavni tajnik Instituta za razvoj tržišta rada, u sklopu teme  Pogled u budućnost – Novi Socijalni plan“ predstavio je SWOT analizu socijalnog planiranja kao i analizu mogućnosti financiranja projekata razvoja socijalnih inovacija u suradnji tijela lokalne i regionalne samouprave i znanstvene zajednice iz programa EU “EU Programme for Employment and Social Innovation (EASI)” i „Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020“, a nakon čega su sudionici imali mogućnost rasprave.
 
Paralelno u manjoj grupi, koju je moderirala Jelena Adamlje iz Udruge Pragma, na istu temu  iznesena su mišljenja iz korisničke perspektive različitih grupacija naših građana  (osobe s invaliditetom, beskućnici, korisnici socijalnih pomoći), a koja su nakon toga predstavljena svim sudionicima.
 
Na temelju predstavljenih tema i interaktivne rasprave svih sudionika doneseni su zaključci Konferencije „Znanost susreće regije“, a koji su dobar uvod za proširenje vizije budućeg socijalnog planiranja na lokalnoj razini temeljem znanstvenih dokaza:
 
1. Uvažiti korisničku perspektivu
2. Razvijati veći broj socijalnih usluga
3. Preispitati kvalitetu pojedinih mjera u smjeru bolje raspodjele prema najugroženijim skupinama
4. Razvijati praksu i jačati kapacitete na prijavu za EU projekte
5. Omogućiti informatizaciju sustava za praćenje i prikupljanje podataka na godišnjoj razini
6. I nadalje održavati i razvijati suradnju sa akademskom zajednicom


 

Aktualnosti / događanja