clanak False

Otvorenje DV-a Vedri dani

Dvoje mališana, u društvu s gradonačelnikom Milanom Bandićem, simboličnim je rezanjem vrpce danas označilo početak rada novog dječjeg vrtića u gradskoj četvrti Donji grad.
30.04.2009.

Dvoje mališana, u društvu s gradonačelnikom Milanom Bandićem, simboličnim je rezanjem vrpce danas označilo početak rada novog dječjeg vrtića u gradskoj četvrti Donji grad, prvog vrtića nakon punih 30 godina.

Riječ je o suvremeno opremljenom područnom objektu DV-a Vedri dani, smještenog u sklopu Centra Zvonimir, u kojemu će biti 75 mališana u četiri odgojne skupine. Osim redovitog programa, vrtić je organizirao i niz posebnih programa poput stranih jezika, sportske i likovne aktivnosti te škole za roditelje. Zahvalivši Gradu Zagrebu, gradu prijatelju djece, na novom prostoru i pomoći u ostvarivanju njihovih aktivnosti, ravnateljica Neda Rajčevac spomenula je i to da će svako dijete biti uključeno u barem jednu kreativnu vrtićku aktivnost.


Gradske vijesti - 2009.