clanak False

Potpisan Ugovor o zakupu javnog vodnog dobra rijeke Save na području grada Zagreba

15.01.2019.
Gradonačelnik Milan Bandić i direktor Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu Zvonko Marenić potpisali su danas u Gradskoj upravi Ugovor o zakupu javnog vodnog dobra rijeke Save na području grada Zagreba između Hrvatskih voda i Grada Zagreba.
 
Riječ je o Ugovoru kojim Republika Hrvatska daje u zakup na pet godina Gradu Zagrebu zemljište površine oko 125 hektara – uređeni inundacijski pojas rijeke Save na području Zagreba za provedbu projekta Aktivnosti na Savi - za postavljanje pokretnih i privremenih objekata, štandova, te za uređenje sportsko-rekreativnih terena. Zemljište se proteže uzduž obje obale rijeke Save u duljini oko sedam kilometara, od jezera Jarun na zapadu, do Toplane Zagreb na istoku, a uključuje tri lokacije na kojima će se realizirati projekt Aktivnosti na Savi.
 
Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo sto se današnjim potpisivanjem Ugovora stavila točka na "i" prve faze projekta kojim će se grad vratiti na Savu. Vraćanje grada i građana na Savu je milenijski projekt – projekt za 3-4 mandata vrijedan oko milijun i pol eura koji zajednički moraju provesti država, HEP i Grad Zagreb, jer kompletan projekt obuhvaća zahvate kao što su denivelacija, pretvaranje korita Save u „potok“ te da kanal Sava-Odra-Sava postane rijeka. To je jedini način da se postigne stalni vodostaj i oslobode velike površine s obje strane rijeke Save, pojasnio je gradonačelnik naglasivši da je provedba projekta Aktivnosti na Savi samo privremeno rješenje.
 
Pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada Sanja Jerković napomenula je da je u sklopu provedbe projekta Aktivnosti na Savi Ured zadužen za implementaciju prvonagrađenog natječajnog rješenja Međunarodnog natječaja European 13 koji se bavi temom Prilagodljivi grad. Realizacijom ćemo na tri lokacije: kod Željezničkog mosta, te istočno od Mosta slobode na sjevernoj i južnoj obali (kod parka Bundek), postaviti montažne objekte i napraviti rekreativno-sportske sadržaje. Ove tri lokacije izabrane su zato što ih već sada građani koriste te zbog dobre povezanosti javnim prijevozom i mogućnošću parkiranja, a prva lokacija je svojevrsna poveznica s Jarunom. Za realizaciju prve faze Grad će osigurati pet milijuna kuna, dodala je pročelnica.
 
Predstavnici Hrvatskih voda, generalni direktor mr.sc. Zoran Đuroković i direktor Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu Zvonko Marenić, kao i predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Andrija Mikulić, također su izrazili zadovoljstvo zbog potpisivanja Ugovora te, nakon mnogo godina, novog povezivanja građana i grada Zagreba sa svojom rijekom.

Međunarodno priznanje zagrebačkom projektu Aktivnosti na Savi

Gradske vijesti - 2019.