clanak False

Potpisana Deklaracija o suradnji gradova i organizacija civilnog društva u RH

Gradonačelnik Milan Bandić potpisao je u palači Dverce Deklaraciju o suradnji gradova i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.
27.04.2017.

Na svečanoj sjednici Koordinacije Grada Zagreba za ujednačenost  suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama, gradonačelnik Milan Bandić potpisao je u palači Dverce Deklaraciju o suradnji gradova i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Vršiteljica dužnosti ravnatelja Ureda za udruge Vlade RH Vesna Ledić Kasalo istaknula je da su gradonačelnice i gradonačelnici hrvatskih gradova Deklaraciju počeli potpisivati 2013., nakon istraživanja odnosa lokalnih jedinica s udrugama provedenog u 2012.

Riječ je o Deklaraciji koju je pripremila uža radna skupina sastavljena od predstavnika Vladinog ureda za udruge, organizacija civilnoga društva i Udruge gradova, a gradonačelnice i gradonačelnici njome izražavaju spremnost za razvijanje suradnje i partnerskog odnosa s organizacijama civilnoga društva te se obvezuju na provođenje aktivnosti kojima se unapređuje savjetovanje te uspostavlja transparentan i djelotvoran sustav financiranja i podrške u provedbi projekata i programa organizacija civilnoga društva od interesa za opće dobro.

Dijalog, suradnja i partnerstvo su temelji razvoja civilnog društva i suvremene demokracije i s tom porukom ću danas potpisati Deklaraciju, rekao je gradonačelnik Bandić, uz napomenu da je zadaća Gradske uprave daljnje poticanje i razvijanje dijaloga s građanima jer se kroz komunikaciju svaki dan može naučiti nešto novo, a suradnjom i zajedničkim radom se puno više toga može napraviti.

Kako se čulo, na prijedlog gradonačelnika Grad Zagreb je početkom 2011. osnovao Koordinaciju za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama s ciljem ujednačavanja normativnog sustava na način da uvjeti, kriteriji i postupak financiranja budu isti za sva područja financiranja.
Grad Zagreb je od tada organizacijama civilnoga društva dodijelio veliki broj financijskih potpora i do 2.000 potpora godišnje. Udrugama je, pored financiranja, dana i mogućnost da konkuriraju za dobivanje prostora za rad u vlasništvu Grada i to na temelju javnog natječaja za udruge. Zahvaljujući tome danas 377 udruga za svoj rad koristi gradske prostore.


 

Gradske vijesti - 2017.