clanak False

Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Gradu Zagrebu

27.12.2017.
Danas je u Gradskoj upravi potpisan Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Gradu Zagrebu, a potpisali su ga gradonačelnik Milan Bandić, Darko Kleinberger za Nezavisne hrvatske sindikate, Đurđica Kahlina za Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Vilim Ribić za Maticu hrvatskih sindikata, Miroslav Hrašćanec za Hrvatsku udrugu radničkih sindikata i Davor Majetić za Hrvatsku udrugu poslodavaca.
 
Gradonačelnik Milan Bandić tom je prilikom naglasio da je ovaj Sporazum potreban kako bi, nakon četverogodišnje pauze u radu Gospodarsko-socijalnog vijeća, ono opet započelo s radom. Njegovo osnivanje vrlo je bitno zbog nastavka tripartitnog dijaloga, zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava, odnosno interesa radnika i poslodavaca, vođenja usklađene gospodarske, socijalne, porezne i razvojne politike te poticanja, sklapanja i primjene kolektivnih ugovora na području Zagreba kao i razmatranje drugih pitanja od zajedničkih interesa svih socijalnih partnera.
Socijalni dijalog jedna je od najvažnijih demokratskih vrednota društva i temeljni uvjet zajedničkog djelovanja na ostvarivanju postavljenih ciljeva i postizanja koncenzusa o razvoju hrvatskog društva
, dodao je gradonačelnik.
 
Predstavnici sindikata i udruga zahvalili su gradonačelniku na inicijativi za ponovno osnivanje Gospodarsko-socijalnog vijeća jer, kako su naglasili, postoje brojne teme o kojima se treba raspravljati i dogovarati kako bi se doprinijelo napretku hrvatskog i zagrebačkog gospodarstva te dobrobiti radnika.
 
Sporazum će biti objavljen u Službenom glasniku, a na snagu stupa nakon osam dana. Nakon čina potpisivanja dogovoreno je da će prva sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća biti održana 22. siječnja.
 

Gradske vijesti - 2017.