clanak False

Predstavljanje novih vozila Podružnica ZGH - Čistoća i VIO

U podružnicama Čistoća te Vodoopskrba i odvodnja predstavljeno 6 električnih radnih tricikala za čišćenja javno-prometnih površina, 20 osobnih vozila i 3 autocisterne za prijevoz vode i pića.
15.03.2017.

U nazočnosti gradonačelnika Milana Bandića jutros je u podružnicama Zagrebačkog holdinga Čistoća te Vodoopskrba i odvodnja predstavljeno 6 električnih radnih tricikala za čišćenja javno-prometnih površina, 20 osobnih vozila marke Dacia i 3 autocisterne za prijevoz vode i pića.

Pored već postojeća 326 tricikla na mehanički pogon, nabavili smo još 6 novih elektrotricikala koje ćemo  tijekom godine na različitim operativnim zadatcima i u svim radnim uvjetima Čistoće testirati, rekla je Marina Lovrečki, direktorica Čistoće. Nosivost tricikala je 250 – 300 kg uključivo s težinom našeg djelatnika, a na njima su operativno montirani spremnici 120 – 240 litara, što znači da u pravilu mogu i do 100 kg otpada prevesti od točke A do točke B. Direktorica je istaknula kako se radi o ekološki zdravijem pristupu i načinu pružanja usluge, a financijski i operativni učinak tricikala će moći komentirati nakon njihova testiranja.

Vodoopskrba i odvodnja je kupila novih 20 osobnih vozila marke Dacia koji će služiti isključivo za obavljanje redovitih poslova, npr. Za očitovanje vodomjera, obilazak vodosprema i precrpnih stanica, uviđaje na vodoopskrbnome i kanalskom sustavu, objasnila je Štefica Mihalic, direktorica VIO. Kako je u gradu 27 500 hidranata, 190 000 vodomjera te kako je vodoopskrbna i kanalizacijska mreža dugačka nešto više od 5 000 km, nova vozila su nužna da bi sustav mogao funkcionirati, istaknula je direktorica Mihalic.

Vodoopskrba i odvodnja su nabavile 3 nove autocisterne koje su neophodne za nesmetanu opskrbu pitkom vodom, rekao je gradonačelnik Bandić te je nadodao da u Gradu Zagrebu njegovih 6 200 stanovnika, odnosno 0,74% nema vodu i da oko 16 000 stanovnika ili 4,75% nema kanalizaciju.

Nove cisterne su opremljene pumpama za vodu koje se mogu spajati na internu  mrežu ako su objekti adekvatno pripremljeni te ako je sustav vodovodne mreže na objektu pod adekvatnim pritiskom.

Kako se čulo, Vodoopskrba i odvodnja je iz EU fondova povukla 46,7 milijuna kuna za dva velika projekta na istočnome i zapadnom dijelu grada.

Radi se o dva velika projekta, jedan se odnosi na projektiranje kanalizacije u GČ Sesvete – Glavničici, a drugi na izgradnju magistralnoga vodoopskrbnog cjevovoda na Aleji Bologne u Huzjanovoj ulici.


 

Gradske vijesti - 2017.