clanak False

Sastanak sa zamjenicom gradonačelnice Valencije

Nakon prvog dijela drugog dana SGE Konferencije u hotelu Westin, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić susreo se na odvojenom sastanku sa zamjenicom gradonačelnice Valencije Maríom Ángeles Ramón-Llin.
28.04.2009.

Nakon prvog dijela drugog dana SGE Konferencije u hotelu Westin, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić susreo se na odvojenom sastanku sa zamjenicom gradonačelnice Valencije Maríom Ángeles Ramón-Llin. Visoka mu je gošća uručila pismo gradonačelnice Rite Barberá Nolla u kojemu ga poziva da posjeti njezin grad, s ciljem jačanja suradnje koja bi, prema zajedničkim očekivanjima, mogla u konačnici prerasti i u prijateljstvo dvaju gradova. Tijekom njezina prvog posjeta glavnome gradu Hrvatske, uočila je da je Zagreb moderan grad u organizaciju i izgled kojega se mnogo ulaže.

Zahvalivši na dolasku na zagrebačku Konferenciju, koja je okupila petstotinjak sudionika, gradonačelnik Bandić je naglasio da je riječ o aktualnoj temi od interesa za sve gradove, regije i države. Suradnja gradova u svim područjima njihova funkcioniranja, danas poprima sve veću ulogu, a ekološka osviještenost jedan je od prioriteta u njihovu funkcioniranju, planiranju i razvitku.


Gradske vijesti - 2009.