clanak False

Stručni skup Banka humanog mlijeka

01.10.2019.
U Klinici za ženske bolesti i porode KBC Zagreb zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Olivera Majić prisustvovala je stručnom skupu Banka humanog mlijeka, kojeg je organizirala Hrvatska udruga grupa za potporu dojenja i KBC Zagreb, uz financijsku podršku Grada Zagreba – Gradskog ureda za zdravstvo.

Skup je namijenjen zdravstvenim djelatnicima, a održava se u sklopu priprema za otvaranje prve Banke humanog mlijeka u Zagrebu i Republici Hrvatskoj. Banka humanog mlijeka promicat će dojenje i darivanje mlijeka te osiguravati sigurnost i kvalitetu  mlijeka.

Prva banka dojenja dokaz je da Grad Zagreb, zajedno s Udrugama i ostalim relevantnim institucijama, potiče i vodi računa o zdravlju naših najmlađih sugrađana, istaknula je zamjenica. Grad Zagreb provodi brojne aktivnosti  i mjere za promicanje dojenja u sklopu Programa promicanja  dojenja koji je donesen za razdoblje od 2015-2022. godine.  U okviru tog Programa Grad Zagreb je povećao broj dostupnih savjetovališta za majke i djecu na ukupno šest lokacija.

Zahvaljujući našem Uredu za zdravstvo i gradonačelniku 18 godina kontinuirano organiziramo tzv. besplatne trudničke tečajeve, a postavili smo i stoliće za prematanje djece na lokacijama gdje je najveća fluktuacija majki s djecom. U našoj bolnici Sv. Duh opremili smo laktacijsku ambulantu koja je jedina takva ambulanta u RH, a koja pruža  specifična znanja  i usluge u vezi s laktacijom, rekla je zamjenica. Također smo se aktivno uključili u kampanju Možeš ti, kao i u izdavanje različitih letaka i brošura kao što su Priručnih za dojenje, Savjetnik o izdajanju i čuvanju majčinog mlijeka te brojnih drugih.

Kako se čulo, Banka će prvenstveno imati veliki značaj za prijevremeno rođenu djecu i djecu male porođajne težine, gdje je humano mlijeko lijek a ne samo hrana. Banka će funkcionirati kao nacionalna banka odnosno pokrivat će cijelu Hrvatsku. Mlijeko će moći donirati svaka majka koja će imati višak mlijeka, jer naravno u prvom planu svake majke je njezino dijete.
 

Gradske vijesti - 2019.