clanak False

Tehnička pomagala za članove Društva distrofičara

Hrvoju Horvatu, Nikici Kasuniću i Stjepanu Mijatoviću, trojici mladih članova Društva distrofičara koji boluju od najtežeg oblika bolesti – Duchennove mišićne distrofije, gradonačelnik Milan Bandić uručio je tehnička pomagala, dva laptopa, DVD recorder i video kameru.
14.05.2009.

 

Hrvoju Horvatu, Nikici Kasuniću i Stjepanu Mijatoviću, trojici mladih članova Društva distrofičara koji boluju od najtežeg oblika bolesti – Duchennove mišićne distrofije, gradonačelnik Milan Bandić danas je u Domu zdravlja Kruge uručio tehnička pomagala, dva laptopa, DVD recorder i video kameru. 

Gradonačelnik koji je ujedno i počasni član Društva distrofičara, naglasio je kako se nada da će im pomagala omogućiti sadržajniji život te da lakše i bolje žive. Predsjednica Društva distrofičara Marica Mirić zahvalila se gradonačelniku na svemu što je učinio za njih te mu za neprocjenjiv osobni doprinos unapređenju kvalitete življenja osoba s mišićnom distrofijom uručila Zlatnu plaketu Društva distrofičara.


Gradske vijesti - 2009.