clanak False

Europska komisija odobrila izmjenu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”

22.12.2020.
Europska je komisija 18. prosinca odobrila izmjenu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”, čime je u okviru kohezijske politike 361 milijun eura preusmjeren  iz Kohezijskog fonda u Europski fond za regionalni razvoj kako bi se pomoglo u ublažavanju posljedica krize uzrokovane koronavirusom.
 
Na temelju iznimne fleksibilnosti u okviru Investicijske inicijative kao odgovora na koronavirus (CRII) i Investicijske inicijative plus kao odgovora na koronavirus (CRII +) 361 milijun eura preusmjeren je iz Prioritetne osi 6 Zaštita okoliša i održivost resursa i Prioritetne osi 7 Povezanost i mobilnost u Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost, odnosno u Specifični cilj 3a1 Bolji pristup izvorima financiranja za male i srednje poduzetnike, u okviru kojeg se korisnike podupire putem financijskih instrumenata.
 
Izmjenom je također predviđeno da se mjere energetske učinkovitosti u okviru Specifičnog cilja 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama zbog stagnacije (investicijskih) kreditnih aktivnosti uzrokovanih krizom nastave podupirati bespovratnim sredstvima (u iznosu od 35 MEUR). Sredstva za istovjetni financijski instrument osigurat će se iz budućih alokacija, koje će biti dostupne Republici Hrvatskoj u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost te iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2021. – 2027.
 
Više informacija na poveznici.

Vijesti i aktualnosti