clanak False

Krajem mjeseca isplata novčane pomoći umirovljenicima

Isplata novčane pomoći umirovljenicima za srpanj 2009., koju daje Grad Zagreb, iznimno će ovaj mjesec, zbog tehničkih razloga, započeti krajem srpnja putem Hrvatske pošte.
16.07.2009.

Pomoć umirovljenicima, koju daje Grad Zagreb za mjesec srpanj 2009., ovoga će se mjeseca iznimno, zbog tehničkih razloga, započeti isplaćivati krajem srpnja putem Hrvatske pošte.

Umirovljenici koji istu nisu primili na kućnu adresu moći će je podići u poštanskim uredima do subote, 7. kolovoza 2009.

Sukladno izmjenama i dopunama Odluke o vrstama pomoći socijalne skrbi Grada Zagreba (Sl. gl. 22/04), pravo na novčanu pomoć od 1. siječnja 2005. ostvaruju umirovljenici, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu, kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 1.500,00 kn mjesečno.

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:
I. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 900,00 kuna mjesečno;
II. skupina - umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 900,01 do 1.200,00 kuna mjesečno;
III. skupina - umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 1.200,01 do 1.500,00 kuna mjesečno.

Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na 400,00 kn, II. skupine na 300,00 kn, a umirovljenici III. skupine na 200,00 kn pomoći mjesečno.

Nakon toga nema retrogradne isplate pomoći za navedeni mjesec.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, na adresi Nova cesta 1.


Gradske vijesti - 2009.