clanak False

Održana konferencija Strategija urbane sigurnosti Grada Zagreba

13.02.2023.
U prostorima Gradske skupštine Grada Zagreba održana je konferencija pod nazivom „Prema Strategiji urbane sigurnosti Grada Zagreba“, na kojoj su sudjelovali zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet, predsjednik Skupštine Joško Klisović i pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu  i sigurnost Andro Pavuna.

Organizator konferencije je Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost u suorganizaciji s Radnom skupinom za izradu prijedloga Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba za vremenski period 2024.-2030. i Odborom za sigurnost i prevenciju urbanih rizika. Konferencijom se želi osigurati rasprava na stručnoj i znanstvenoj razini o ključnim područjima iz urbane sigurnosti, a kako bi se stvorio temelj za kreiranje mjera i aktivnosti koje podižu razinu sigurnosti urbane sredine Grada Zagreba.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet istaknuo je da  izrada ove Strategije, pa tako i održavanje današnje konferencije ukazuje na potrebu i želju da se pitanju sigurnosti pristupi sustavno i sveobuhvatno. „Danas smo okupili širu znanstvenu i stručnu zajednicu kako bi unaprijedili integrirani pristup politici urbane sigurnosti koji omogućuje da se svaki građanin Grada Zagreba osjeća ne samo sigurno nego i pozvano da aktivno sudjeluje u stvaranju tog osjećaja, čime se jača individualna i kolektivna otpornost na urbane sigurnosne rizike“, rekao je zamjenik.

„Sudionicima današnje konferencije želim uspješan rad i nadam se da će ona potvrditi da su partnerstvo Grada sa znanstvenom, stručnom i širom javnošću pravi put ka kreiranju kvalitetnih podloga za aktivnosti gradske uprave, a time i kvalitetniji život naših sugrađana“,  kazao je zamjenik.

Zahvalivši organizatorima na današnjoj konferenciji  predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović istaknuo je da je tema urbane sigurnosti zasigurno  jedna od važnijih tema kojoj moramo posvetiti posebnu pažnju, te da ona nikako ne smije biti samo rutinska, budući na sigurnosti sve počiva i bez nje nema napretka.

Gradske vijesti - 2023.