clanak False

Otvorenje izložbe rezultata radioničke studije “Kamo bez dizajna?” u ZgForumu

06.09.2019.
Izložba “Kamo bez dizajna?” autorica Ksenije Jurinec i Mirande Herceg bit će otvorena u utorak, 10. rujna 2019. u 18 sati u ZgForumu, Gajeva 27. Izložba se organizira u sklopu projekta Centar oblikovanja svakodnevice, a njome se predstavljaju rezultati radioničke studije zagovaranja dizajna u nesvakodnevnoj svakodnevici kojom se promišljala signalistika, urbana oprema i mobilijar u zdravstvenim ustanovama, na primjeru najveće bolnice u Hrvatskoj; KBC Zagreb – Rebro. Izložba ostaje otvorena do 30. rujna.

Radionička studija zagovaranja dizajna u nesvakodnevnoj svakodnevici pod nazivom „Kamo bez dizajna?“ jedna je od programskih cjelina projekta „Centar oblikovanja svakodnevice“, a održana je kroz dvodnevnu radionicu.
 
Iz teksta autorica izložbe: “Radionica je zasnovana na promišljanju ideje zagovaranja dizajna u nesvakodnevnoj svakodnevici. Jednom takvom nesvakodnevnom svakodnevicom – boravak u zdravstvenoj ustanovi – bavili smo se u našem istraživačkom projektu. Cilj nam je bio potaknuti promišljanje signalistike, urbane opreme i mobilijara u najvećoj bolnici u Hrvatskoj kao doprinos kvalitetnoj brizi za pacijente, posjetitelje i zaposlenike. Istraživali smo kako ne­promišljeno oblikovana okolina, otežava funkcioniranje poslovanja i kako utječe na boravak pacijenata, posjetitelja i zaposle­nika u zdravstvenim ustanovama.

Više informacija o izložbi možete pronaći na poveznici ovdje.

Aktualno