clanak False

Predstavljena Mobilna aplikacija prostornih podataka Grada Zagreba mZIPP

Besplatna mobilna aplikacija prostornih podataka Grada Zagreba mZIPP – Grad na dlanu predstavljena je danas na konferenciji za novinare u Gradskoj upravi.
08.02.2017.

APLIKACIJABesplatna mobilna aplikacija prostornih podataka Grada Zagreba mZIPP – Grad na dlanu predstavljena je danas na konferenciji za novinare u Gradskoj upravi.

Projekt je u nazočnosti gradonačelnika Milana Bandića i suradnika, prezentirala pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Sanja Cvjetko Jerković te pomoćnik pročelnice Darko Šiško. Besplatna mobilna aplikacija na jednostavan i brz način omogućava Zagrepčanima i posjetiteljima grada pregled prostornih podataka i praktičnu pomoć u snalaženju u prostoru.

Ovo je velika priča za naše sugrađane od kojih je većina informatički pismena i živi modernim načinom života pa će im ova aplikacija biti od velike pomoći, rekao je gradonačelnik Bandić i poručio idejnim začetnicima da podatke, koji su dostupni u svakom trenutku, ažuriraju na dnevnoj bazi.

Aplikacija je nastala suradnjom Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada koji je bio nadležan za prikupljanje, analizu te pripremu podataka i Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT), zadužene za tehničku implementaciju aplikacije koju je pobliže predstavio Zoran Žižek iz APIS-a.

Riječ je o podacima kojima raspolažu gradska upravna tijela, trgovačka društva, ustanove i druge institucije od interesa za građane. Mobilna aplikacija „mZIPP“ korisnicima omogućava pregled prostornih podataka vezanih za njihovu trenutnu ili izabranu lokaciju – od adrese do podataka o katastarskim česticama i namjeni površina iz Generalnog urbanističkog plana. Aplikacija nudi i mogućnost pregleda lokacija gradskih institucija prema tematskim skupima (npr. Gradska uprava, Zdravstvo, Kultura itd.) na željenom gradskom području, omogućavajući korisniku brz pristup osnovnim podacima (kategorija, kontakt, sadržaji i sl.) o objektima od njegova interesa.

mZIPP sadrži podatke o 2400 lokacija u 12 tematskih cjelina (160 sportskih objekata, 130 domova zdravlja, 73 doma za starije osobe, 50 lokacija s besplatnom WiFi mržeom Grada Zgareba, 49 gradskih tijela, 35 trgovačkih društava te 11 gradskih vrtova).
Time se olakšava pretraživanje i pregled za željeno uže područje ili grad u cjelini. Baza podataka se ažurira najnovijim podacima i prema potrebi nadopunjava novim slojevima dinamikom koja ovisi o zahtjevima gradskih upravnih tijela i gradskih trgovačkih društava. Slojevi koji se pripremaju za mobilnu aplikaciju mZIPP ponuđeni su i na interaktivnoj karti Geoportal ZIPP koju možete otvoriti na službenim stranicama Grada Zagreba www.zagreb.hr za širi pregled.

Preuzimanje mobilne aplikacije omogućeno je za iOS i Android mobilne uređaje.
 
VIŠE

mZIPP letak

mZIPP plakat

mZIPP prezentacija (pdf)

mZIPP video (mp4)

Gradske vijesti - 2017.